نقش مدیریت استعداد در توانمند سازی معلمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_134

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر نقش مدیریت استعداد بر توانمندسازی معلمان می باشد.امروزه افراد با استعداد بالا هنگام مواجه با شکست یامشکلات عملکرد بهتری دارند در نتیجه توانمندسازی بهتری نیز خواهند داشت .از سوی دیگر مدیریت استعداد میتواند بر توانمندسازی معلمان اثربگذارد و این اثرگذاری به شکل مستقیم و غیر مستقیم است. توانمندسازی معلمان به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی معلمان و افزایشاثربخشی سازمان تلقی می گردد و مدیریت استعداد نیز ابزاری است جهت بهبود فرآیند پرورش معلمان جهت دستیابی به مهارتها و توانایی های موردنیاز و لذا این مهارت ها و توانایی ها منجر به بروز توانمندی در منابع سازمانی هر سازمان می گردد .روش این پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه ای واز طریق مجلات، کتابها، مقالات و سایت های معتبر جمع آوری شده است. نتایج بررسی و متذکر این است که مدیریت استعداد بر توانمندسازیکارکنان اثر دارد و بین آنها روابط معناداری وجود دارد.

Authors

زهرا آزادی

کارشناسی ارشددانشگاه محقق اردبیلی

استادزاهد بابلان

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی