CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مروری بر بازارهای بیمه خرد

عنوان مقاله: مروری بر بازارهای بیمه خرد
شناسه ملی مقاله: JR_BIRJ-2-22_004
منتشر شده در بهمن در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

محیا عباسی - مترجم، کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

خلاصه مقاله:
یکی از اهداف صریح سیاست عمومی دولتچین، افزایش سطح نفوذ بیمه در اقتصاد است.با این حال، هیچ داده یا اطلاعاتی در خصوصنقش احتمالی بیمه ی خرد در بازار وجود نداردو شرکت های بیمه ی فعال در این کشور، آنرا چندان در بین کالاها و خدمات قابل ارائهخود قرار نمی دهند. علی رغم این موضوع،بیمه نامه های عمری (زندگی) وجود دارند کهمرتبط با وام های خرد بوده و علیرغم رشداندک، از طریق سیستم پستی، موسسات اعتبارخرد و شرکت های تعاونی روستایی معاملهمی شوند. دیگر کسب و کارهای شخصی بیمهخرد هم از طریق آنچه ما با نام هیئت مردمی می شناسیم، صورت می پذیرد.در کشور چین ابتکارات مداوم و روبه رشدیوجود دارد که می تواند در آینده برای افزایشنفوذ بیمه خرد در این کشور مورد استفادهقرار گیرد. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ شرکتفناوری ژان گآن یک بستر دیجیتالی بیمهسلامت فناوری اطلاعات را برای صنعتبیمه چین را ه اندازی کرد که از الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده می کند. این شرکتیک پایگاه داده بالینی را تجمیع و مورد استفادهقرار می دهد که این قابلیت را به ندرت، ازطرق دیگری در دسترس شرکت های بیمهقرار می دهد. این پایگاه داده می تواند برایقیمت گذاری بیمه های خرد بسیار مفیدباشد؛ زیرا دارای قابلیت دسترسی به سوابق وپرونده های پزشکی و ارائه داده های مربوطبه فهرست راهنمای پزشکی و بیمارستان ها وهمچنین سایر خدمات اینچنینی است.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1499887/