جنبه های نظارتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 194

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BIRJ-2-22_005

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

تعداد کشورهای که نوعی مقررات خاص رابه منظور ارتقای توسعه بیمه خرد در قوانینخود گنجانده اند، رو به افزایش است. در اینراستا، اتفاق نظر وجود دارد که، مقرراتنباید این انگیزه ها را بر کاهش مصنوعیالزامات سرمایه نظارتی (که تضمین می کندشرکت های بیمه از لحاظ مالی توانمند باقیبمانند) بنا کند، بلکه آنها را بر عناصری استوارسازد که بدون تاثیرگذاری بر هدف اصلیچارچوب نظارتی، امکان کاهش هزینه هایمبادله را که یک جنبه کلیدی برای بیمه خرداست را فراهم کند. به عبارت دیگر، از یکسو برای جامعه هدف بیمه خرد، مقرون بهصرفه باشد و از سوی دیگر، به اندازه کافیبرای بازاریابی محصول، سودآور باشد. برخیاز کشورها، مقرراتی برای فروش انبوه بیمهدارند. در حالی که این امر، یک پیشرفتویژه در ایجاد کانال های توزیع بوده که ممکناست هزین ههای مبادله را کاهش دهد، لزوماتمام جنبه های مربوط به عملکرد بیمه خرد راشامل نمی شود.

Authors

حمید گلاب شکر

مترجم، کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه