بررسی مفهوم بازاریابی سبز و نقش آن در عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-7-1_038

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

مدیریت بازاریابی سبز همچون ابزار مدیریتی بر اساس شاخص های دانش بازار زیست محیطی، هماهنگی ها، قوانین، طرز کار وروش های که در تحول این بازار پدیدار گشته، نشات گرفته است. لذا بر اساس برداشت از مفاهیم مدیریت بازاریابی سبزمی توان این گونه استنباط کرد که این مدیریت در حال گسترش هدف خود به سمت افزایش کیفیت شرایط محیط زیست وپاسخ به نیازها و خواسته ها، توسط کالاها و خدمات است تا آنجایی که انسان به زندگی، اشتغال و توسعه ی پایدار دست یابد.شرکت هایی که به محیط زیست اهمیت می دهند، باید طرح های عملیاتی جدیدی جهت هماهنگی و سازماندهی اقدامات درراستای هدف سازمان تدوین نمایند، به عبارت دیگر باید با توجه به هدف حفظ محیط زیست، صادرات سبز، پایداری تجارت،پایداری محیط زیست، رضایت ذینفعان و انجام مسئولیت های اجتماعی؛ راهبردهای سبز را اتخاذ نمایند. فرضیه اصلی تحقیقاین گونه بیان می گردد که «به کارگیری استراتژی بازاریابی سبز تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقاء عملکرد مالی شرکت ها و عمل به مسئولیت های اجتماعی آنان دارد». علاوه بر آن، این تحقیق درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا استراتژیبازاریابی سبز بر مزیت رقابتی و ارتقا عملکرد مالی شرکت ها موثر است؟ نقش استفاده از این استراتژی های تجاری در دستیابیو عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا سود حاصل آن ها چگونه است.

Authors

سمانه خسرویان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی داخلی، موسسه غیرانتفاعی مازیار، نور