تحلیل عوامل فرهنگی اجتماعی گسترش بد حجابی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JBSSR-3-8_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

بدحجابی یکی از مسایل و چالش های جدی در حوزه اخلاق اجتماعی محسوب می شود. چون که پوشش ظاهری زن مسلمانبخشی از حقیقت با طنی و بیان گر اندیشه ها و نظام ارزشی های درونی اوست از این جهت در این به زمینه ها و عواملاجتماعی و فرهنگی بدحجابی بارویکرد تحلیلی توصیفی پرداخته ایم. در این نوشتار، پس از بیان مفهوم حجاب، که برای رسیدنبه امنیت و کاهش بحران های روحی ضروری است، به مفهوم بد حجابی و مهم ترین عوامل اجتماعی (تغییر ارزشها با سرزنشدیگران، تقلید کورکورانه و نگرش سطحی، کمبود عاطفه وغیره. همچنین به عوامل خانوادگی و فرهنگی بد حجابی ناشناختهماندن فرهنگ حجاب، اقلیت های مذهبی وغیره اشاره شد. با توجه به نتایج به دست آمده مهمترین عوامل بی حجابی در جامعهرسانه ها و گسترش فساد و تباهی و دگرگونی ارزش ها و تهاجم فرهنگی است که در نابود کردن فرهنگ حجاب و دادن الگویبی حجابی و خود نمایی و خود آرایی به جامعه نقش مهمی دارد.

Authors

محمدمهدی کریمی نیا

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

فریده آل کثیر

فارغ التحصیل سطح سه (کارشناسی ارشد) تفسیر و علوم قرآن حوزه علم ی ه شهرستان شوش، مدر س حوزه و پژوهشگر

مجتبی انصاری مقدم

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، مدرس دانشگاه و پژوهشگر