بررسی عوامل موثر بر قصد خرید لوکس مشتریان با استفاده از روش داده کاوی (مطالعه موردی حوزه پوشاک)

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

52

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-9_006

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

مطالعه رفتار مشتری در هر کسب و کار برای درک مخاطب هدف و ایجاد محصولات و خدمات پیشنهادی جذاب تر موردمطالعه قرار میگیرد. بنابراین هدف ما در این پژوهش استفاده از تکنیک جنگل تصادفی جهت مدلسازی قصد خرید مشتریانبرای خرید کالای لوکس (کت و شلوار) بود. مشتریان یک برند کت و شلوار را شناسایی کردیم و دریافتیم که پزشکان افرادیهستند که سالیانه مبلغ زیادی برای خرید کت و شلوار از این برند صرف کرده اند. از این رو عوامل اثرگذار بر قصد خرید کت وشلوار لوکس را در سطح جامعه بین پزشک ها بررسی کردیم. جامعه آماری این تحقیق پزشکهای شاغل در تعدادی از مراکزدرمان تهران بود که داده هایی را بر اساس پرسشنامهی محقق ساخته با ۶۸ سوال از ۱۷۴ پزشک جمع آوری کردیم.مدل سازیقصد خرید مشتری به کسب و کارها کمک میکند تا از هزینه های بیهوده برای بازاریابی خودداری کرده و به صورت بهینه برایاستراتژی های بازاریابی خود هزینه کنند. بنابراین ما با استفاده از روش جنگل تصادفی در نرم افزار R، این مدلسازی را انجامدادیم و متغیرهای اثرگذار بر قصد خرید کالای لوکس را شناسایی کردیم. سپس با استفاده از قواعد تلازمی، قوانینی را پیداکردیم تا بیان کنیم این پزشکها با چه رفتار، عقیده و نگرشی کت و شلوار لوکس خریداری می کنند.

Authors

احسانآصفی داریان
احسان آصفی داریان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

عباسسقایی
عباس سقایی

استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

امیرعزیزی
امیر عزیزی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران