استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ابزارهای پردازش تصویر برای شناسایی مرزهای جانبی گنبد نمکی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNFMEG-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

شناسایی ساختارهای زیرسطحی در تفسیر داده های لرزه ای اهمیت فراوانی دارد. گنبدهای نمکی یکی از ساختارهای زیر سطحی مهم میباشند که به عنوان تله نفتی در اکتشاف منابع هیدروکربنی و مخزن طبیعی در ذخیره سازی زیرزمینی منابع نفت و گاز بسیار حائز اهمیتهستند. ساختارهای گنبد نمکی به دلیل اینکه سرعت انتشار موج در آن ها بالا می باشد، در مقاطع لرزه ای خصوصیات منحصر به فردی ازخود نشان میدهند که سبب میشود از نظر بافتی از ساختارها در برگیرنده آن متمایز گردند. با این وجود، شناخت مستقیم گنبدهاینمکی و تعیین مرز دقیق آنها در مقاطع لرزه ای کار چندان سادهای نیست. نشانگرهای بافتی ابزار پردازش تصویر مناسبی برای شناساییساختارهای نمکی در داده های لرزه ای می باشند. در این مقاله از نشانگرهای بافتی که بر مبنای ماتریس همرویداد سطح خاکستری محاسبهمی شوند، به منظور شناسایی دقیق گنبدهای نمکی در مقاطع لرزه ای ۲- بعدی استفاده شده است که در مقایسه با نشانگرهای بافتیمتداول آشفتگی و واریانس نتایج بهتری را ایجاد نموده است.

Keywords:

پردازش تصویر , ماتریس همرویداد سطح خاکستری , نشانگر بافتی , گنبد نمکی

Authors

علی صیادی

دانشگاه شاهرود

امین روشندل کاهو

دانشگاه شاهرود

علیرضا احمدی فرد

دانشگاه شاهرود