شناسایی نواحی امیدبخش زمین گرمایی در منطقه ماکو با استفاده از روش گرانی سنجی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNFMEG-2-4_004

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

در این مقاله به شناسایی مناطق امید بخش زمین گرمایی منطقه ماکو پرداخته شده است. گرانیسنجی یک روش کارآمد و موثر درشناسایی و اکتشاف منابع زمینگرمایی بوده و به لحاظ میزان هزینه و زمان نسبت به سایر روش های اکتشافی مناسبتر است. از اینرو دراین مطالعه از روش گرانی سنجی استفاده شده است. نتایج بررسی های گرانی در مناطق مختلف جهان نشان میدهد، مقدار آنومالی گرانیبر روی نقشه آنومالی ها در بازهای از مقادیر مثبت تا کم تغییر می کند. این موضوع ناشی از وجود توده های آذرین و تغییرات کم گرانی ومناطق گرادیانی به دلیل هوازدگی، دگرسانی و ایجاد فضاهای خالی ناشی از حرکت سیالات داغ است که سبب ایجاد چگالی پایین سنگ هامی شود. منطقه مورد مطالعه در ۲۸۶ کیلومتری شمال ارومیه و جنوب شرق شهرستان ماکو واقع شده است. مساحت منطقه مطالعاتیمذکور، ۲۵۰ کیلومتر مربع و نقاط به صورت شبکه ای منظم در راستای چندین پروفیل برداشت شده اند. پس از برداشت داده ها، پردازشداده ها انجام شد. پردازش داده ها شامل انجام تصحیحات مختلف بوده و سپس فیلترهای مختلف روی دادهها اعمال شد. پس از تهیه نقشه-های مربوط به آنومالی بوگه، تیلت و روند درجه ۳ محل های دارای پتانسیل زمین گرمایی شناسایی شده و پس از تطبیق با اطلاعاتزمین شناسی محدوده های مستعد جهت ادامه مراحل اکتشافی معرفی شدند.

Authors

کامران مصطفایی

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حمیدرضا باغزندانی

دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر