مدیریت راهبردی (استراتژی) تفسیر انواع، شرایط و نحوه اجرا

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 23

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMSR-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

از چالش های اساسی شرکت ها و سازمان ها در محیط کسب و کار امروزی نحوه مدیریت راهبردی می باشد به عبارت دیگر ازمهمترین گام هایی که سازمان ها و شرکت ها برای جلوگیری از کاهش رشد و توسعه خود باید در راس امور قرار دهند. شیوهدرست مدیریت و تفکر راهبردی است. پیدایش محصولات و ارائه خدمات در سطح جهانی تشدید رقابت بین المللی و گسترشروزافزون دسترسی به اطلاعات و و فنآوری های مرتبط با آن قلمرو سازمان ها را به ناچار دارای وسعت بیشتری به برای فعالیتنموده و این وسعت قلمرو و فعالیت منجربه چندگانگی فرهنگی در کارکنان و مشتریان شده است. در عصر مدیریت مبتنی برنتایج رویکرد مبتنی بر فرآیند جهت استراتژی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد و از این رو این مقاله سعی دارد با تبیین ربطموضوع ضمن بیان موضوعات مرتبط نسبت به ارائه راهکارهای کاربردی در جهت تحقق مدیریت راهبردی تلاش نمایدپیشنهاداتی را در خصوص اجرای موثرتر موضوع ارائه نماید.

Keywords:

مدیریت راهبردی , هوش سازمانی , تفکر راهبردی فردی و گروهی , مدیریت منابع

Authors

محمد افشاری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مدیرمالی مراکز پزشکی شهرداری

محمدرضا کلایی

دکتری مدیریت، معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

احمد صالح آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، معاون مدیرکل مالی و ذی حسابی شهرداری مشهد

زهرا خطیبیان

کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس ارشد داخلی شهرداری مشهد