روشی شبه بهینه برای آشکارسازی سیستم های رادیویی MIMO توزیع شده با استفاده از الگوریتم های هوشمند

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SASE-6-4_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

در دهههای اخیر، استفاده از سیستمهای MIMO توزیع شده افزایش چشمگیری یافته است. یکی از مهمترین چالش ها در استفاده از چنین سیستمهایی در سمت آشکارسازی میباشد. روشهای مختلفی از قبیل ML و VBLAST برای آشکارسازی بهینه ارائه شده است. با توجه به پیچیدگی محاسباتی بالای چنین روشهایی؛ در این تحقیق روشی شبه بهینه برای آشکارسازی سیستم های رادیویی MIMO توزیع شده ارائه گردیده است.روش پیشنهادی برمبنای الگوریتمهای هوشمند با در نظر گرفتن تخمین کانال در محیط MATLAB شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نرخ خطای بیت بر حسب نسبت انرژی سیگنال به نویز در هر بیت در ورودی گیرنده نسبت به سایر روش ها شبه بهینه موجود، در حدود ۲.۶db بهبود و پیچیدگی محاسباتی در حدود یک دامنه کاهش یافته است. در مقایسه با روش کاملا بهینه ML ؛ روش پیشنهادی دارای کارایی کمتر اما با سرعت همگرایی بالا می باشد. لذا روش فوق می تواند پس از تجاری سازی در سیستم های Massive MIMO توزیع شده بکار رود.

Keywords:

آشکار سازی , الگوریتم های هوشمند , سیستم های رادیویی MIMO

Authors

سیدمعین طباطبایی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

رامین صیادی

استادیار و عضو هیئت علمی، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران