مدیریت اقتصادی نرخ پیشروی تونل سازی در محیط شهری با روش اتریشی (NATM) و روش حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SASE-7-2_006

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

امروزه نحوه و عوامل موثر بر انتخاب روش ساخت تونل های درون شهری امری بسیار مهم و قابل تامل است. در حال حاضر روش اتریشی (NATM) و حفاری تمام مقطع با استفاده از ماشین TBM در روش های حفر زیرزمینی تونل مورد استفاده قرار می-گیرند که هر یک دارای مزایا و معایبی می باشند، از همین رو نحوه و عوامل موثر بر انتخاب روش ساخت تونل های درون شهری امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مهم ترین عوامل موثر در انتخاب روش حفاری، توجیه اقتصادی روش موردنظر در مقایسه با سایر روش ها می باشد. در حال حاضر یکی از مهم ترین مراحل تعریف پروژه های حفاری تونل، انتخاب روش حفاری از میان روش های اتریشی و حفاری مکانیزه با دستگاه حفار تمام مقطع است. دیدگاه عمومی موجود در بین مهندسین دال بر این قضیه است که در تونل های طویل استفاده از حفاری مکانیزه با دستگاه حفار تمام مقطع بهینه و متراژ بهینه توصیه شده را به میزان ۳ کیلومتر تخمین زده اند. ازاین رو مقایسه فنی-اقتصادی دو روش فوق در یک مطالعه موردی داخل کشور می تواند روشنگر نقاط ضعف و قوت این دو روش باشد و صحت و یا عدم صحت ادعاهای فوق را در شرایط بومی تهران نشان دهد.

Keywords:

Authors

سیدعظیم حسینی

استادیار؛ گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد امامی کورنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران