مکانیابی بیمارستان ها با استفاده از Fuzzy GIS

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHNG-12-54_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

ایجاد مراکز خدماتی جدید، مستلزم صرف هزینه های زیاد می باشد و تعیین مکان بهینه این مراکز به نحوی که همه شهروندان از آن بهره مند شوند، مهم است. به دلیل تعداد فراوان پارامترهای موثر بر تصمیم گیری و همین طور ناسازگاری برخی از آنها، تصمیم گیرندگان برای انتخاب محل بهینه خدمات درگیر فرآیند پیچیده ای هستند. یکی از این مراکز خدماتی بیمارستان ها هستند. با توجه به افزایش جمعیت و رشد غیر اصولی شهرها از یک طرف و نیاز به دسترسی سریع به بیمارستان از سوی دیگر ضرورت مکانیابی صحیح بیمارستان ها بیش از پیش آشکار می شود. مکانیابی صحیح بیمارستان های جدید، باعث افزایش سرعت و سهولت دسترسی، نزد کی بودن بیمارستان به جمعیت بزرگتری از مردم و کاهش هزینه های ساخت می گردد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش تصمیم گیری ساده فازی، مکان بهینه احداث بیمارستان در شهر تهران مورد بررسی قرار بگیرد. پارامترهای تراکم جمعیت، فاصله از راه های اصلی، فاصله از فضای سبز، فاصله از مراکز تجاری و شلوغ و نیز فاصله از مراکز بیمارستانی موجود مدنظر این مقاله بوده اند.

Authors

محمد سعدی مسگری

ستادیار گروه GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهدی تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

حسین شورورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی