بررسی تاثیر به کارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: پروژه های شرکت آب منطقه ای اردبیل)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 276

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIEPM-6-2_001

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

بدون تردید پروژه های عمرانی، زمینه ساز رشد و توسعه ی هر کشوری ازجمله کشورهای درحال توسعه مانند کشور ما می باشد. پروژه های عمرانی در بسیاری از مواقع به دلایلی ازجمله طراحی نامناسب، نبود استاندارهای موثر، عدم مدیریت صحیح منابع، عدم وجود نیروهای متخصص و کارآمد، متحمل هزینه هایی فراتر از بودجه مصوب می شوند. لذا وجود سیستمی منظم جهت بهینه سازی سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی لازم به نظر می رسد. ازجمله روش های بهینه سازی در پروژه ها، تکنیک مهندسی ارزش و سیستم مدیریت پروژه همچون PMBOK می باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی تاثیر به کارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK در پروژه های شرکت آب منطقه ای اردبیل می باشد. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی با مطالعات پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارشناسان و مدیران شرکت آب منطقه ای اردبیل و همچنین مشاوران مهندسی ارزش آن شرکت می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، به کارگیری مهندسی ارزش در فاز طراحی پروژه ها و کاهش زمان اجرای آن ها موثر بوده ولی در افزایش کیفیت پروژه ها و همچنین ایجاد خلاقیت در بروز ایده های نوآورانه و همچنین کاهش هزینه های پروژه های شرکت مذکور تاثیر چندانی نداشته است.

Keywords:

مهندسی ارزش , مدیریت پروژه , گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) , تحلیل کارکرد

Authors

داود قربانی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه غیرانتفاعی الغدیر تبریز، ایران

حسین علیپور

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران