تجارب مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب استان قم در مواجهه با پاندمی کرونا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMTC-3-11_005

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

پاندمی کرونا با ناشناخته بودن خود علاوه بر آسیب به حوزه سلامت، جهان را با چالش در تمام حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مواجه ساخت. این ویروس چالش هایی را به منظور رویارویی با آن برای مدیران حوزه آب ایجاد و مدیریت بحران را با مشکلاتی رو به رو کرده است. هدف این مطالعه تبیین تجارب مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب استان قم در مقابله با کرونا است. این مقاله با مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله ها و اقدامات انجام شده و با بهره گیری شیوه اسنادی تهیه شده است. شرکت آب و فاضلاب استان قم به منظور مواجهه با بحران کرونا اقدامات موثری بر مبنای گام های مدیریت بحران در چهار گام اصلی ۱. پیشگیری ۲. آمادگی ۳. مقابله و ۴. بازسازی نموده است. نتایج بیانگر آن است که کنترل الگوی سلامت اضطراری انجام شده و به منظور بازسازی توان فنی از جمله به روزرسانی سامانه های کنترل هوشمند شبکه آبرسانی و رونمایی از نرم افزار ارتباط با مشتریان صورت گرفته است. این شرکت اکنون توانسته شرکتی چابک تر شده و از دریچه گذر مدیریت بحران، علاوه بر عبور همراه با سلامت، تجاربی را نیز کسب کند.

Keywords:

مدیریت بحران , پاندومی کرونا , تجربه , شرکت آبفای استان قم

Authors

عبدالهادی مطهری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه، شرکت آبفای قم

علی کریمیان

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، شرکت آبفای قم