بررسی مشخصات مکانیکی و دوام کامپوزیت های سیمانی حاوی میکا دوده سیلیس و الیاف شیشه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF16_036

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

کامپوزیتهای سیمانی حاوی الیاف مصالح مناسبی به خصوص برای مواردی که مصالح تحت اثر تنشهای کششی بیشتر قرار دارد، میباشد. کاربرد الیاف میتواند تا حد زیادی باعث بهبود شکلپذیری و افزایش مقاومت در برابر تنشهای خمشی شود. از سوی دیگر کاربرد مواد معدنی جایگزین سیمان علاوه بر اینکه ممکن است بر بهبود خواص مکانیکی موثر باشد بر خواص دوامی نیز تاثیرگذار است. در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر استفاده ازالیاف شیشه، میکروسیلیس و میکا بر خواص مکانیکی، دوام و حرارتی کامپوزیتهای سیمانی، آزمایشهای مختلف از جمله آزمایشهای مقاومت فشاری و طاقت خمشی در دو حالت حرارت ندیده و حرارت دیده (تحت دمای ۶۰۰ درج سانتی گراد) و آزایش مقاومت شکافت برزیلی، آزمایش جذب آب نهایی انجام شده است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این پژوهش ۱۹ طرح اختلاط ساخته شده است. طرح شاهد فاقد الیاف شیشه بوده همچنین در این طرح از میکا و میکروسیلیس به عنوان جایگزین سیمان استفاده نشده است. میکا و میکروسیلیس با درصدهای وزنی ۵، ۱۰ و ۱۵ (نسبت به وزن سیمان) به صورت تکی و ترکیبی با سیمان جایگزین میشود. همچنین نمونههای آزمایشگاهی با توجه به درصد حجمی الیاف به دو گروه تقسیم میشوند گروه اول حاوی ۰.۲۵% الیاف شیشه و گروه دوم حاوی ۰.۵% الیاف است. بررسی نتایج نشان داده است که در سن ۲۸ روز نیز بهترین عملکرد مقاومت فشاری در هر دو گروه طرح حاوی ۰.۲۵ و ۰.۵ درصد الیاف مربوط به نمونههای حاوی میکروسیلیس میباشد به طوری که با افزایش درصد جایگزینی میکروسیلیس مقاومت فشاری افزایش یافته است. بررسی نتایج همچنین نشان داده است افزایش درصد جایگزینی میکروسیلیس باعث کاهش افت مقاومت فشاری ناشی از حرارت میشود اما مقدار این کاهش در مقایسه با طرحهای حاوی میکا شدت کمتری دارد که نشان دهنده اثر بیشتر میکا در مقایسه با میکروسیلیس در بهبود مقاومت حرارتی میباشد. قرارگیری تحت اثر دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد با طور قابل توجهی طاقت خمشی را کاهش میدهد. در طرحهای حرارت ندیده مشاهده میشود علاوه بر اینکه افزایش درصد حجمی الیاف شیشه باعث بهبود طاقت خمشی میشود افزایش درصد جایگزینی میکا و میکروسیلیس نیز باعث افزایش طاقت خمشی شده است.

Authors

پرهام نظام

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،گروه مهندسی عمران،داشکده فنی،دانشگاه گیلان،رشت

علی صدر ممتازی

پرفسور گروه مهندسیس عمران،دانشکده فنی،دانشگاه گیلان،رشت

رضا کهنی خشکبیجاری

فارق التحصیل دکترای سازه،دانشکده فنی،دانشگاه گیلان،رشت