بررسی منطقه اقلیمی و تاثیر آن در معماری همساز با اقلیم شهر سبزوار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF16_037

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

اقلیم در تمامی ابعاد سبک زندگی انسان موثر است. معماری همساز با اقلیم پاسخی است که انسان از دیر باز تاکنون برای تحمل شرایط محیطی به دنبال آن بوده است. معماران سنتی سبزوار با بهره گیری از روش های طراحی معماری بومی این خطه، معضلات اقلیمی را هوشمندانه پاسخ گفته و در خدمت بنای خود بکار می گرفتند. در این مقاله روند بلند مدت عوامل اقلیمی موثر در معماری شهر سبزوار شامل: میانگین حداقل و حداکثر دما، میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، نزولات جوی، سرعت - و جهت باد و ساعات تابش آفتاب در مقیاس روزانه، ماهانه و سالانه به صورت یک فایل اقلیمی در بازه زمانی ۱۰ ساله ( ۲۰۰۲ -۲۰۱۲ ) از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه سبزوار استخراج شده و سپس برای اعتبارسنجی علمی آن، فایل اطلاعات برای شهر climate consultant و elements ،weather data، Meteonorm اقلیمی دیگری با استفاده از ۴ نرم افزارکه مدل تغییر یافته روش ASHRAE Standard ۵۵- سبزوار تولید شده و با آن مقایسه شد. در این مطالعه از روش ۲۰۰۴ و انتقال آن بر روی نمودار سایکومتریک گیونی بوده، استفاده شد. در نتیجه با تحلیل (PVM) میانگین رای پیش بینی شده تعیین شد. برای تحلیل و شناسایی BWhs اطلاعات، نمودار مخروط اقلیمی و محاسبات نرم افزاری، نوع اقلیم شهر سبزوار شرایط آسایش حرارتی و دستیابی به اصول طراحی اقلیمی از معیار و نمودارهای زیست اقلیمی اولگی، گیونی و ماهونی استفاده شده است. روش تحقیق بکار رفته در این مقاله کمی-کتابخانه ای، شامل بررسی متون و مستندات علمی و همچنین تجزیه و تحلیل داده و محاسبات رایانه ای می باشد. ضمنا از پیمایش میدانی مانند مشاهده غیر مشارکتی به جهت جمع آوری اطلاعات و سنجش نتایج بدست آمده استفاده شد و در نهایت باتوجه به تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری، نکاتی در مورد اصول طراحی اقلیمی معماری در شهر سبزوار مانند: جهت گیری بهینه ۱۵ درجه جنوب شرقی و غیره بدست آمد.

Authors

جواد غلام زاده

کارشناسی ارشد معماری پایدار، دانشگاه علم و صنعت تهران

سید مجید مفیدی شمیرانی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران

فاطمه غلام زاده

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه خیام مشهد