تاثیر پارامترهای مختلف بر روی نشست و ظرفیت باربری شالوده های سطحی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF16_048

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

شالوده های سطحی برای انتقال بار سازه فوقانی خود به لایه های خاک زیرین طراحی شده اند. یکی از مهم ترین پارامترهای کمی برای طراحی شالوده ها، ظرفیت باربری نهایی شالوده است. روش های متعددی برای محاسبه یا تخمین ظرفیت باربری نهایی وجود دارد. برای ظرفیت باربری در برخی از این تئوری ها فرض می شود که خاک زیرین همگن و بی نهایت و تک لایه است. این در حالی است که در عمل چنین چیزی واقعیت ندارد و در عمل خاکها عموما لایه های هستند. به دلیل محدودیت های روش های تحلیلی و تجربی برای خاک های لایه ای، درک و تحلیل رفتار باربری تا حدی با مشکل روبه رو است. در این پایان نامه هدف محاسبه و تخمین ظرفیت باربری نهایی خاک های لایه ای با کمک نرم افزار عددی FLAC ۳D است. در تمام آنالیزهای انجام شده شالوده مربوط به شکل مربعی و سه بعدی مدلسازی شده است. در ابتدا ظرفیت باربری برای خاک های تک لایه رس و ماسه به همراه تاثیر پارامتر چسبندگی برروی مقدار ظرفیت باربری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ظرفیت باربری خاک دولایه متشکل از دو لایه رس سفت و نرم بررسی شده است. در این مورد علاوه برتاثیر قرار گیری نوع خاک بر ظرفیت باربری، مطالعه پارامتریک برروی اثر عمق لایه اول و همچنین اثر نسبت چسبندگی لایه اول به دوم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

Keywords:

ظرفیت باربری نهایی , خاک لایه بندی شده , ماسه , رس

Authors

علی حاجیان

گروه مهندسی عمران، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران