بررسی تاثیر پیامها و تبلیغات رسانه ها در مورد آموزش محیط زیست بر رفتارهای حفاظت از محیط زیست و ارتقا دانش محیط زیست

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

57

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE06_062

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1401

Abstract:

محیط زیست شامل مجموعه ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی(فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تاثیر میگذارد و از آن تاثیر میپذیرد. امروزه حل مشکلات محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به یکی از دغدغه های اصلی بشریت تبدیل شده است. حفاظت از محیط زیست وظیفه ای همگانی است. کره زمین، خانه انسانهاست و تمامی افراد باید در حفظ محیط زیست دقت نظر داشته باشند. امروزه تبلیغات محیطی فقط برای بازاریابی و فروش برندهای شرکت و کارخانه ها نیست. کشورهای زیادی برای حفظ محیط زیست خود اقدام به تبلیغات محیطی کرده اند و نتایج بهینه ای از این تبلیغات بر افکار عمومی و ترغیب مردم جامعه به دست آمده است. نقش تبلیغات در آموزش حفاظت از محیط زیست، استفاده از روش های گوناگون به منظور آموزش حفاظت از محیط زیست به شناخت، درک و تسلط بر دانشی نیاز دارد که در نهایت به جلب توجه مخاطبان و ایجاد تاثیر ماندگار بیانجامد. در این عرصه تبلیغات از اهمیت به سزایی برخوردار است. تبلیغات بر اساس نمود بصری، شعار و تصویر ذهنی مثبت در ذهن مخاطبان میپردازد و در فرهنگ سازی، ایجاد رفاه عمومی و بهسازی محیط زیست و حفاظت از آن موثر است. موضوع تبلیغات میتواند حمایت و یا آموزش محافظت از موضوع مهمی به نام محیط زیست باشد. توجه به این نکته که ایده های خلاقانه و مبتکرانه در این عرصه میتواند موثرتر از سایر شیوه های دیگر تبلیغات، مخاطب را مجذوب خود کند، انگیزه پرداختن به این موضوع پژوهش بوده است. امروزه تبلیغات محیطی فقط برای بازاریابی و فروش برندهای شرکت و کارخانه ها نیست. کشورهای زیادی برای حفظ محیط زیست خود اقدام به تبلیغات محیطی کرده اند و نتایج بهینه ای از این تبلیغات بر افکار عمومی و ترغیب مردم جامعه به دست آمده است.

Authors

سمیهنگهداری
سمیه نگهداری

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مرضیهصادقی مهر
مرضیه صادقی مهر

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، شیراز، فارس