مقایسه میزان به کارگیری آموزش محیط زیست در زندگی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان خوزستان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

61

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE06_064

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1401

Abstract:

یکی از علل ایجاد بحرانهای محیط زیستی، عدم ایجاد آگاهی های محیط زیستی است. هدف پژوهش حاضر، مروری بر مطالعات در زمینه، میزان بکار گیری آموزش محیط زیست در زندگی دختران و پسران مقطع ابتدایی می باشد که به روش فراتحلیل کیفی بررسی شده است. طبق یافته ها استفاده از تلفیق دو روش سخنرانی و پرسش و پاسخ در آموزش رسمی و یادگیری توسط خود یادگیرنده ها در آموزش غیر رسمی، تاثیر مثبت در میزان نگرش و عملکرد دانش آموزان ابتدایی از آموزش محیط زیست داشته است. همچنین تدریس دروس مختلف در بستر محیط زیست می تواند در نهادینه شدن نگرش و رفتار محیط زیستی در دانش آموزان بسیار اثربخش باشد.

Authors

سید جوادهاشمی اردکانی
سید جواد هاشمی اردکانی

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور ، شیراز

مسعودشب باز
مسعود شب باز

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، شیراز، فارس