تعیین مقدار هزینه های انتقال و توزیع انرژی جهت برقراری قیمتبهینه برای انرژی های تجدید پذیر

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED02_001

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

Abstract:

کمیابی و امنیت انرژی در کنار مسائل زیست محیطی، باعث شده است بشر در استفاده از سوخت های فسیلی به عنوان تامین کننده انرژی با احتیاط رفتار کرده و در این راستا، انگیزه کافی در گسترش انرژی های تجدید پذیر پدیدار گردد. علی رغم مزایای استفاده از این نوع انرژی، هزینه های سرمایه گذاری بسیار بالا مهمترین مانع جهت استفاده گسترده از این نوع انرژی ها می باشد.در این تحقیق از ویژگی امکان مصرف انرژی در محل تولید آن توسط پنل های خورشیدی فتوولتاییک) استفاده شده تا با حذف هزینه های انتقال و توزیع و همچنین تلفات انرژی در شبکه، ارزیابی مجدد اقتصادی استفاده از این نوع انرژی صورت گرفته و مقدار بهینه (سر به سری هزینه های شبکه های انتقال و توزیع برای تکنولوژی فتوولتاییک به دست آید. نتایج تحقیق بیانگر توجیه پذیری این تکنولوژی در صورت عدم استفاده از شبکه انتقال و توزیع و تجهیزات وابسته به آن است.

Keywords:

Authors

حامد مرتضی زاده

معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتشرکت برق منطقه ای خراسانودانشکده علوم اداری و اقتصاددانشگاه فردوسی مشهدایران