طراحی فیلترهای LC و LCL و LCL بهبود یافته برای مبدل هایالکترونیک قدرت در سیستم های توزیع

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED02_028

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

Abstract:

امروزه با توجه به رشد سریع تکنولوژی، استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در صنعت برق روبه افزایش است. با توجه به استفاده از فرکانس سوئیچینگ بالا در مبدل های الکترونیک قدرت هارمونیک های ناخواسته ای تولید می شود که باعث آلودگی هارمونیکی شبکه و کاهش بازده مبدل می شود. بنابراین نیاز به فیلتر کردن هارمونیک ها در این مبدلهای الکترونیک قدرت امری ضروری است. در این مقاله به طراحی سه نوع فیلتر LCL LC و LCL بهبود یافته بر مبنای عملکرد مطلوب تضعیف هارمونیکی برای استفاده در مبدل های الکترونیک قدرت درسطح سیستم توزیع پرداخته شده است، در ادامه محاسبه مقادیر المان های هر سه نوع فیلتر برای یک نمونه مبدل الکترونیک قدرت با توان متوسط با روش ارائه شده طراحی شده است. شبیه سازی این فیلترها، با استفاده از نرم افزار مطلب انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی از نقطه نظر هارمونیکی برای فیلترهای طراحی شده، مقایسه شده و عملکرد مطلوب فیلترهای طراحی شده را تایید می کند. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان THDجریان و ولتاژ در هنگام استفاده از فیلترهای LCL نسبت به فیلترهای LC به طور قابل ملاحظه ای کاهش میابد.

Authors

محمدعلی نصیری

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنانسمنان-ایران

سیدمحمد موسوی زاده

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنانسمنان-ایران

سعید قدس

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنانسمنان-ایران