بررسی اثرات هارمونیکی بر روی ترانسفورماتورهای توزیع کارخانه مگنتیت واقع در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED02_090

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

Abstract:

گسترش استفاده از بارهای غیرخطی سبب افزایش بیش از پیش هارمونیکها در شبکه های قدرت شده است. با توجه به آثار منفی هارمونیکها بر روی ترانسفورماتور، لزوم بررسی ترانسفورماتورهای شبکه به لحاظ هارمونیکی بشدت احساس میشود. در این مقاله ترانسفورماتورهای توزیع کارخانه مگنتیت واقع در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر در شرایط هارمونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور اندازه گیریهایی در خروجی این ترانسفورماتورها صورت گرفته و سپس با توجه به این اندازه گیریها میزان تلفات ترانسفورماتور در شرایط هارمونیکی و همچنین افزایش دمای ناشی از آن با توجه به روابط تحلیلی محاسبه میشود. با توجه به محاسبات انجام شده میزان کاهش عمر ترانسفورماتور مورد بررسی قرار میگیرد.

Authors

امین نفیسی

بخش انرژیشرکت معدنی و صنعتی گل گهرکرمان، ایران

سعید اسماعیلی

دانشکده برقدانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران

فرزاد کریم زاده

پژوهشکده انرژیدانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفتهکرمان، ایران