تحلیل آثار نگارگری حسین بهزاد بر اساس قوانین گشتالت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOE01_107

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

Abstract:

مکتب روانشناسی گشتالت که از علوم شناختی سرچشمه می گیرد در اوایل سده ی بیستم شکل گرفت. گشتالت از اصول ادراک بصری برخوردار است و یکی از راه های ادراک بهتر هنر محسوب می شود. نگارگری از گذشته تاکنون همواره مورد توجه علاقمندان به هنر بوده و به دلیل ارتباطی با ادبیات و عناصر بصری زیاد، این امکان را فراهم می کند تا برای درک بهتر آن از اصول گشتالت بهره برد. در این پژوهش آثار حسین بهزاد، براساس ۴ اصل ازنظریه گشتالت مورد بررسی قرار گرفته است با این پرسش که سازماندهی پیکره های نگارگری حسین بهزاد بر اساس نظریه ی گشتالت دارای چه ویژگی های به لحاظ بصری است. هدف ما در این پژوهش، برقراری جنبه ای کاربردی میان نظریه گشتالت و هنر،به خصوص درزمینه نگارگری می باشد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. - ۵ عدد نگاره از آثار حسین بهزاد گزینش و پیکره های انسانی آن بر اساس نظریه گشتالت، مورد مطالعه قرار گرفته است.نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد نحوه سازمان دهی فرم ها و پیکرها درآثار حسین بهزاد، مطابق با چهار مورد از اصول گشتالت شامل قانون مشابهت، قانون مجاورت، قانون تداوم، وقانون یکپارچگی، قابل مطالعه و ارزیابی است و استفاده از هرکدام ازاین اصول،موجب شکل گیری ادراک بصری می شود.

Authors

سمانه غدیری

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر،دانشکده هنر،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

مهیار خراباتی

استادیار دانشکده هنر، دانشکده هنر ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

حسین اردلانی

استادیار گروه فلسفه هنر،دانشکده هنر و معماری،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران