ارزیابی ریسک پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان براساس کارت امتیازی متوازن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICECM04_085

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1401

Abstract:

پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ۱ مزایای بسیاری برای سازمان ها دارد. در حالی که شکست آن میتواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست در انتخاب، پیاده سازی و اجرای این سیستم ها ضروری به نظر می رسد. ارزیابی ریسک اجرای برنامه ریزی منابع سازمان قبل از شروع پروژه ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی چالش های اجرای برنامه ریزی منابع سازمان در شبکه بانکی شاخص های موثر بر عملکرد برنامه ریزی منابع سازمان را شناسایی کرد و با راهکارها و چالش های پیش روی بانک ها برای پیاده سازی این سیستم آشنا شد. در ادامه حالت ها و اثرات شکست ۲ ارزیابی و تجزیه و تحلیل شده است. سپس برای هر ریسک، راهبردهای مدیریت ریسک ذکر شده و با استفاده از تکنیک تاپسیس ۳ اولویت بندی شده است. مشخص شد که شاخص ذینفع در وهله اول قرار دارد که نشان دهنده اثربخشی آن در پیشبرد اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی است. جایگاه دوم به رشد و یادگیری اختصاص دارد و میتوان نتیجه گرفت که آموزش و مدیریت دانش تا چه اندازه می تواند تاثیر خود را بر پروژه آشکار کند. رتبه های سوم و چهارم به ترتیب شاخص های فرآیندی و مالی هستند. که اگرچه دغدغه اکثر سازمان ها برای پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی شاخص مالی است، اما در رتبه آخر این دسته قرار دارد.

Keywords:

برنامه ریزی منابع سازمان , ریسک , کارت امتیازی متوازن , آنالیز حالت و اثرات شکست

Authors

محمدعلی آژ

دانشجوی کارشانسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه ایوانکی، گرمسار

طناز شبان

دانشجوی کارشانسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه ایوانکی، گرمسار

محمد ربیعی

استادیار دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی