مطالعه مروری و عددی در مورد تلفا ت سیستم های قدر ت با مدل سازی عدم قطعیت های ناشی از تولیدا ت پراکنده با استفاده از روش تاگوچی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MSCS01_091

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1401

Abstract:

بحران های اقتصادی و مسایل زیست محیطی ضرورت توجه به مسائل طراحی و بهره برداری از سیستم قدرت را بیش از پیش دامن زده است. ضرورت پرداختن به بحث تلفات در سیستم های قدرت یک ضرورت انکار ناپذیر است، چون تبعات اقتصادی و هزینه های زیادی در بر داشته و به همین دلیل به عنوان موضوعی مهم در اکثر مطالعات مطرح می باشد. از سوی دیگر تولید انرژی الکتریکی با هزینه سنگین سرمایه گذاری در آن محدود می باشد، لذا بکار گیری روش های کاهش تلفات مانند خازن گذاری، بازآرایی شبکه و استفاده از تولیدات پراکنده باعث افزایش میزان بهره وری از ظرفیت انرژی الکتریکی موجود شده و تاثیر بسیار مطلوبی در هزینه و سرمایه گذاری در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را بدنبال خواهد داشت. امروزه با افزایش تقاضای برق و گسترش سیستم های توزیع، با توجه به محدودیت های افت ولتاژ و ظرفیت جریان دهی فیدر ها احداث پست های جدید و نیروگاه های متمرکز ضروری به نظر می رسد. همچنین افزایش قابل توجهی برای تولید برق با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در سراسر جهان مشاهده شده است، تعدادی از مسائل استراتژیکی و اقتصادی ترکیب شده پاسخگوی این علاقمندی اند که عبارتند از :کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، تنوع منابع انرژی، نیاز به گسترش تولید با توجه به پیش بینی تقاضای روبه رشد. واحدهای تولید پراکنده در اندازه های فیزیکی کوچک می توانند در حل مشکل تلفات کمک کرده، و در مراکز بار قرار گیرند. به این ترتیب با کاهش جریان عبوری از برخی خطوط شاهد کاهش تلفات چشمگیری در شبکه توزیع و انتقال، همچنین هزینه های تولید خواهیم بود، به ویژه اگر از تولیدات پراکنده تجدید پذیر استفاده کنیم، در این حالت هزینه ای به عنوان سوخت مصرفی تولیدات پراکنده در سال های پس از نصب واحد تولید پراکنده نخواهیم داشت.

Authors

مجید نجارپور

کارشناسی ارشد، مهندسی بر ق سیستم های قدرت، قدرت ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه، ارومیه

بهروز طوسی

استاد، قدرت ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه، ارومیه