بایسته های نقش دولت در مدیریت منابع آب های کشور

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

36

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONF01_052

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1401

Abstract:

بحث آب، تامین و مدیریت منابع آبی از زمان باستان تا روزگار ما جزء مهم ترین چالش های حاکمان بوده است. وضعیت اقلیمی و شرایط حال کشور باتوجه به منابع آبی نشان دهنده محدودیت جدی منابع آبی دارد. از آنجا که دو سوم کشور ما جزء مناطق خشک و نیمه خشک و بیابانی قرار دارد و این مناطق برای تامین آب موردنیاز خود چاره ای جزء استفاده از منابع آب های زیرزمینی ندارند. برداشت های بی رویه و حفر چاه های غیرمجاز و سوء مدیریت در بخش کشاورزی می تواند بقای زندگی در این مناطق را به خطر اندازد و باعث مشکلاتی از جمله کوچ اجباری و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ گردد. باتوجه به مطالب مذکور سوالی که در این مقاله مطرح می گردد این گونه می باشد که چه سیاست های بازدارنده و کارآمد مدیریتی از جانب دولت می تواند در بهبود وضعیت آب و کاهش بحران آب در منطقه مفید اثر باشد؟ از جمله اهداف این مقاله تبیین جایگاه و وظایف دولت در تامین حق بر آب و مواجهه با بهره برداری بی رویه از منابع آب کشور می باشد که به روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی و بررسی این هدف می پردازد

Keywords:

دولت , مدیریت منابع آب , بهره برداری بی رویه

Authors

آرزواسماعیلی ایوری
آرزو اسماعیلی ایوری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی