بررسی قاب ۱۵ طبقه فولادی دارای دیوار برشی سوراخ دار با الگوی متفاوت همراه با قرار گیری آن در خاک نوع چهارم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_031

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

Abstract:

ساختمان ها بلند مرتبه امروزه باتوجه به کمبود فضا و زمین جهت ساختمان سازی در شهر های بزرگ رونقگرفته است، یکی از مهمترین مشکلات این ساختمان ها تحمل نیروی وارده جانبی می باشد. مهندسین سازه نیزجهت بهبود عملکرد این سازه ها پیشنهادات زیادی ارائه داده اند که یکی از آن ها استفاده از دیوار برشیفولادی می باشد. اما دیوار برشی فولادی نیز باتوجه به نوع فولادی و صفحه ای بودن آن موجب ایجاد سختیدر سازه ها می گردید، لذا پیشنهاد دیوار برشی فولادی سوراخ دار توسط مهندسی مورد توجه قرار گفت. حالچون در کشور ایران ساختمان های ۱۵ طبقه تحت عنوان بلند مرتبه محسوب می گردد و درنظر گیریاندرکنش خاک و سازه کمتر مورد توجه مهندسین و محققین بوده، لذا در این پژوهش با هدف بررسی دیواربرشی سوراخ دار و ایجاد الگوهای متفاوت در سطح دیوار و قرار دادن آن ها بر روی خاک نوع چهارم جهتمشاهده تغییر در وضعیت جابجایی تسلیم و جذب انرژی سازه به بررسی آن پرداخته شد و نتیجه بدست آمدهحاکی از بهبود جابجایی تسلیم و شکل پذیری در دیوار برشی دارای دو حفره بوده و کاهش چشم گیریپارامتر های هر مدل در هنگام درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه در آن ها می باشد.

Authors

حسین شهبازی

کارشناسی ارشد، گروه عمران سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران