اثر نوع محصول سیلیسی بر مصالح نانو خا ک سیمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_121

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

Abstract:

خا ک سیمان مخلوطی از سیمان پرتلند، خاک و آب بوده که بواسطه عمل هیدراسیون سیمان و تراکم، اجزا آن بهم چسبیده و ترکیبی - متراکم، بادوام و با نفوذپذیری کم و مقاوم در برابر سایش ایجاد می کند. با توجه به اینکه تاثیر افزودن انواع سیمان در سال های اخی ر بر پارامترهای مختلف فیزیکی و مکانیکی خاک سیمان بررسی شده است، در این پژوهش به تاثیر افزودن محصولات سیلیسی - برروی پارامترهای مقاومت برشی و رفتار این مصالح با استفاده از آزمایش سه محوری پرداخته شده است. برای این منظور در این پژوهش از سه نوع افزودنی پایه سیلیسی شامل میکروسیلیس (با سطح ویژه m۲/g ۲۱ ) و دو نوع نانوسیلیس (با سطح ویژه های m۲/g ۲۰۰ و m۲/g ۳۸۰ ) در طرح اختلاط استفاده شده است. خاک مورد استفاده در پژوهش ماسه مخلوط با رس بوده و پارامترهای اندازه گیری شده در این آزمایش ها شامل پارامترهای تنش های محصورکنندگی متفاوت، بود که بر روی طرح های اختلاط مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود که مصالح خا ک سیمان با افزودن نانوسیلیس - ۳۸۰ افزودن عملکرد برشی بسیار مناسب تری از خود نشان می دادند.

Authors

میلاد تاج دینی

دکترای مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز

مرضیه غلامی آبکنا ر

کارشناسی مهندسی معماری