بررسی دلایل اخراج کارگر از حیث نابسمانی اقتصادی کارفرما

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS10_099

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401

Abstract:

هدف از این تحقیق و بررسی یکی از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص ارتباط بین کارگر و کارفرما در زمینه اخراج کارگر به لحاظ شرایط بد اقتصادی کارفرما بوده و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.افزایش کارآیی هر سازمان در گرو وجود یک محیط مناسب به دور از تنش و برخورد بین طرفین کار می باشد.این مهم به انجام نمی رسد مگر از طریق یک سیستم مناسب که بتواند روابط بیم کارگر و کارفرما را به صورت مطلوب تنظیم نمیاد.حمایت از امنیت شغلی در قوانین ایران فراز و نشیب های فراوانی داشته است.به رغم روند تکاملی این مسئله،متاسفانه برخی افراط و تفریط ها راه را بر حفظ حریم امنیت شغلی کارگران ناهموار می نماید.یکی از این مسائل اخراج کارگز به لحاظ وضعیت بد اقتصادی کارفرما می باشد.در این مقاله سعی شده بوسیله نقد یکی از آراء دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۳۴۵ به بررسی این موضوع در حقوق ایران و قوانین موبوطه پرداخته شود

Authors

عاطفه کیخا

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد