بررسی نمونه های موردی ساختمان هایی با رویکرد طبیعت گرایی با هدف طراحی ساختمان محیط بانی دریاچه ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_356

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

طبیعت و آثار طبیعت در طول تاریخ همیشه منبع الهام و سرمشق خلاقیت های انسان بوده است. طبیعت این معلم بزرگ تاریخ، در زمینه های مختلف منشا خدماتی برای انسان جست و جوگر و کنجکاو بوده که زمان آن به قدمت خود تاریخ می رسد .تقلید آگاهانه از طبیعت به شکل مطالعه موردی راه حل های موجود در طبیعت ، به معنای دستیابی به یک بانک اطلاعاتی از راه حل های موفق است که راه گشای مشکلات پیش روی انسان امروز و نیازهای آن است . در این پژوهش هدف ، دستیابی به شرح مختصری از تمام راه هایی می باشد که در آنها طبیعت الهام بخش قواعد و ضوابط معماری است و تمام جنبه های مهم معماری را در بر می گیرد.در همین راستا نگارنده قصد دارد در این پژوهش با بررسی شاخصه های طبیعت در نمونه موردی های ساختمان های موجود و متناسب با رویکرد طبیعت گرایی با روش های هماهنگی ساختمان با طبیعت از طریق پاسخگویی به شرایط اقلیمی و توپوگرافی و نیاز سنجی های بستر موجود ، مولفه هایی ارائه دهد که پاسخگوی نیاز طراحی ساختمان محیط بانی در بستر دریاچه ارومیه باشد و بتواند با استفاده از ویژگی های طبیعی شرایط مناسب و مطلوبتری را برای محیط بانان منطقه فراهم بسازد ، همچنین در ادامه ابتدا با تعریف طبیعت گرایی و بستر طراحی و همچنین با معرفی نمونه های موردی با رویکرد طبیعت گرا به مولفه هایی جهت طراحی ساختمانی هماهنگ با طبیعت در بستر دریاچه ارومیه می پردازد .روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای می باشد. در نتیجه بررسی مولفه ها می توانند در راستای احترام به محیط زیست و به عنوان اصولی مناسب برای بکارگیری در معماری امروز مطرح شوند . همچنین برای جمع آوری برخی مطالب از روش کاربردی برای دسترسی به مطالب پژوهش استفاده شده است تا بتوان نشان داد که می توان از معماری طبیعت گرا مبتنی بر پارامترهای اقلیمی ، فرم ، عملکرد ، مصالح ، سازه ، که بر مبنای طراحی با احترام به محیط زیست و با توجه به امکانات قابل بهره برداری در بستر موجود است، به جهت طراحی معماری همگن با طبیعت با عنوان ، ساختمان محیط بانی در دریاچه ارومیه استفاده نمود . در نهایت ، معماری طبیعت گرا باید یک رابطه یکپارچه و همزیستی با طبیعت و معماری داشته باشد وبا در نظر گرفتن حفظ و ارتقا این عناصر و راهکار ها می توان گام بزرگی در راستای توسعه طبیعت و طبیعت گرایی برداشت

Authors

ستاره زنده دل

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه

مظفر عباس زاده

استادیار معماری، گروه معماری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه