حق دفاع ، در دادگاه های نظامی طبق آیین دادرسی کیفری ایران با نگاه به قوانین بینالمللی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_237

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

در میان افرادی که در جامعه به صورت فعال مشغول به فعالیت هستندو حجم سنگینی از کارهای عمومی را به دوش می کشند کارمندان دولت و تمام کسانی هستند کهبنحوی به دولت منتسب می باشند. نظامیان به نوعی کارمندان دولت هستند چراکه از بودجه دولت استفاده و خدمات عمومی به مردم می دهند. که اجرای این وظایفیهمیشه آن ها را در مضان اتهام و خطر قرار می دهد ، قانون گذار در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ با توجه به گستردگی وظایف و پراگندگی جمعیتی مجریان قانون حمایتنسبتا کم از آن ها کرده ، و این حمایت های کم باعث تعدی زیاد نسبت به آنها و موجب به خطر افتادن زندگی و شغلشان می شود.با این حال دولت با کمک قانون گذاراقدام به تدوین موادی در جهت حمایت آنان بر آمده اند که هم در قالب مواد قانونی است و هم در قالب معاضدت های حقوقی صورت می گیرد که این حمایت های بیشترجنبه حقوقی و جبرانی رو به خود دارد، در آیین دادرسی کیفری فصلی از قانون به حمایت از نظامیان پرداخته که برای اولین بار برخی نرمش ها از آن احساس می شود ودسترسی به حمایت های قضایی و معاضدت های حقوقی پررنگ تر شده است.که مهم ترین این حمایت ها استفاده از وکلای دادگستری غیر نظامی در برخی جرائم درصلاحیت دادگاه های نظامی است ، چرا که قوانین گذشته چنین امتیازی وجود نداشت با این حال احساس می گردد این قانون بیشتر جنبه مدنی به خود گرفته و به قوانینبین المللی و میثاق های آن نزدیک شده است

Authors

صادق فتیلی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی کاربردی

ابراهیم مقدم

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی کاربردی