بررسی زمنیه های فرهنگی رفتارهای مجرمانه فرقه گرایی افراطی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_417

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

فرقه گرایی افراطی به دلیل رفتارهای نابهنجار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تحمیل تصورات منحرف به افراد، نوعی جرم و رفتار مجرمانه محسوب می شود. ازاین رو هدف مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین و واکاوی جرم انگاری رفتارهای مجرمانه فرقه های افراطیمی پردازد. ارتکاب جرایم آدم ربایی، جرایم جنسی، نسل کشی، پول شویی و جرایم خشونت بار بهویژه تروریسم ازجمله مهم ترین رفتارهای مجرمانهفرقه های افراطی محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران برای مقابله با اقدامات مجرمانه فرقه های افراطی، با طرح «منع تشکیل، تبلیغ و عضویت درفرقه ها» برای شخصیت های حقیقی و حقوقی همچون رهبران و پیروان فرقه ها مسئولیت کیفری مقرر شده است

Keywords:

فرقه گرایی , فرقه گرایی افراطی , رفتار مجرمانه زمینه فرهنگی

Authors

محمد حسین پاوند

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران