برآمدی بر اصول و ماهیت استخدام در حقوق اداری ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 211

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_540

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

حقوق اداری شعبه از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ،مطالعه ی سازمان ،وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها،ادازات،مقامات و مامورینی است که زیر نظر هیات و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تامین و نیاز ها و خدمات همگانی می پردازد.قواعد استخدام دولتی و حقوق استخدامی،یکی از مباحث ممهم حقوق اداری است.در حقیقت در این بحث،از نیروی انسانی که دستگاه های اداری را به حرکت در می آورد،صحبت می شود.البته در حقوق اداری جنبه های حقوقی و قانونی مورد بحث است.و مباحث غیر قانونی استخدام،موضوع مطالعه برخی از رشته های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است.حقوق اداری ناظر بر فعالت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری و شامل فعالیت های سیاسی،فضائی،قانون گذاری این سازمان ها نمی شود.حقوق اداری،مجموع قواعد و احکامی درباره ی سازمان ها و نهاد های اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آن ها و برقراری حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی است

Authors

نیما ولی زاده

دانشجوی کارشناسی حقوق ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد ارومیه

رامین ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی حقوق ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد ارومیه