مناسک گرایی در آموزش پزشکی؛ نظریه ی زمینه ای مبتنی بر درک و تجربه دانشجویان پزشکی در منطقه ۵ کشوری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMED-13-4_002

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

Abstract:

چکیده مقدمه: آموزش پزشکی یکی از مهمترین موضوعات در شرایط رو به تغییر امروز است. اولین و در واقع یکی از مهمترین مخاطبین آن دانشجویان پزشکی هستند. هدف تحقیق حاضر، استخراج نظریه ای زمینه ای در مورد آموزش پزشکی در ایران بر اساس دیدگاه و تجربه دانشجویان پزشکی می باشد. روش بررسی: تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی با روش گراندد تئوری است که در سال ۱۳۹۶ انجام شد. با رویکرد زاویه بندی روش شناختی در جمع آوری داده ها، داده های این تحقیق با دو روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه متمرکز با ۴۴ دانشجوی سال آخر پزشکی منطقه ۵ کشور (شیراز، یاسوج، بندرعباس، بوشهر، و فسا) و با معیار رسیدن به حداکثر اشباع گردآوری شد. در تحلیل داده ها به روش استقرایی و از روش نظریه ی زمینه ای اشتروس و کوربین (۲۰۰۶) استفاده شد که در آن داده ها به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین یافته های تحقیق در قالب فرایندها، استراتژی ها و پیامدها ارائه شد. برای تامین اعتبار تحلیل از اعتبار پاسخ گو و استفاده از نظرات سایر صاحب نظران در تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان از روند فعلی آموزش پزشکی رضایت ندارند. درون مایه های اصلی در مورد کیفیت آموزش پزشکی عبارت بود از: محوریت بیمارستان، تئوری محوری، اقتدارطلبی، ازخودبیگانگی، و مشکلات ساختاری. پدیده حاصل تحقیق نیز مناسک گرایی آموزش پزشکی است بدین معنا که جایگاه نظام آموزشی برای تمرکز بر اهداف آموزشی عموما بر ابزارها که شامل افزایش پذیرش دانشجو، تامین استاد، و نیازهای آموزشی است متمرکز می باشد. این مناسک گرایی به بازتولید اقتدارطلبی در روابط استاد-دانشجو و ازخودبیگانگی دانشجوی پزشکی انجامیده است که نمی تواند نیازهای فعلی دانشجو، نهاد پزشکی و جامعه را پاسخ دهد. نتیجه گیری: نهاد فعلی آموزش پزشکی فاصله زیادی از نیازهای آموزشی دانشجویان دارد. از این جهت نیازمند اصلاح ساختاری با توجه به نیازهای دانشجویان و در سطحی بالاتر نیازهای اجتماعی سلامت می باشد. حرکت به سمت آموزش پزشکی جامعه محور، توجه به نیازهای آموزشی دانشجویان پزشکی و ارتقای کیفیت آموزش مبتنی بر اهداف پیشنهاد می شود. واژه های کلیدی: آموزش پزشکی، نیاز آموزشی، دانشجویان پزشکی، مناسک گرایی، نظریه ی زمینه ای، ایران  

Authors

احمد کلاته ساداتی

۱ Assistant Professor, Department of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

کامران باقری لنکرانی

۲ Professor, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

سید تقی حیدری

۳ Associate professor, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Merton RK, Reader G, Kendall PL. The student physician: Introductory ...
 • Mensh IN. Psychology in medical education. American Psychologist ۱۹۵۳; ۸(۲): ...
 • Kopelman LM. Philosophy and medical education. Academic Medicine ۱۹۹۵; ۷۰(۹): ...
 • Van Merriënboer JJ, Sweller J. Cognitive load theory in health ...
 • Tabish SA. Assessment Methods in Medical Education. International Journal of ...
 • Reinert A. Assessment in Medical Education: A Primer on Methodology. ...
 • Imanieh MH, Sadati AK, Moghadami M, Hemmati A. Introducing the ...
 • Sadati AK. Money based reform and distorted doctor-patient interaction: a ...
 • Azizi F. The reform of medical education in Iran. Medical ...
 • Simforoosh N, Ziaee SAM, Tabatabai Sh. Growth Trends in Medical ...
 • Sohrabi Z, Kheirkhah M, Vanaki Z, Arabshahi KS, Farshad MM, ...
 • Kalantari S, Koochaki GM, Jouybari L, Sanagoo A, Aghaie A. ...
 • Tavakol M, Murphy R, Torabi S. Medical education in Iran: ...
 • Mirzazadeh A, Hejri SM, Jalili M, Asghari F, Labaf A, ...
 • Entezari A, Momtazmanesh N, Khojasteh A, Einollahi B. Toward social ...
 • Jalili M, Mirzazadeh A, Azarpira A. A survey of medical ...
 • Bikmoradi A. Exploring academic leadership in medical schools and universities ...
 • Bahador H, Pazooki A, Kabir A. Effectiveness of continuing medical ...
 • Denzin NK. Socialogical Methods: A sourcebook. Aldin Transection Routledge, ۲۰۰۶ ...
 • Krleža-Jerić K, Lemmens T. ۷th Revision of the Declaration of ...
 • Denzin NK, Lincoln YS. The SAGE handbook of qualitative research. ...
 • Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research. Sage.Canada ۲۰۱۴ ...
 • Sadati AK, Iman MT, Lankarani KB, Derakhshan S. A critical ...
 • Sadati AK, Tabei SZ, Ebrahimzade N, Zohri M, Argasi H, ...
 • Sadati AK, Iman MT, Lankarani KB, Ebrahimzadeh N. From good ...
 • Lawley TJ, Saxton JF, Johns MM. Medical education: time for ...
 • Lam TP, Lam YYB. Medical education reform: the Asian experience. ...
 • Metrics PM. Medical education reform in China. The Lancet ۲۰۱۷; ...
 • Sadati AK, Siahi M. Absence of Nursing Position in the ...
 • نمایش کامل مراجع