بررسی عددی استفاده از سطوح آغشته به مایع بر میزان کاهش نیروی پسا در میکروکانال

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCES16_024

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

Abstract:

از زمانهای قدیم مسئله کاهش درگ مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. در دهه گذشته با مشاهده عمیق در طبیعت، راه حلهایی مانند استفاده از سطوح آغشته به مایع برای کاهش اصطکاک سطح با سیال ارائه شد. در این مطالعه، جریان آرام در داخل میکروکانال شیاردار با سطوح داخلی آغشته به مایع مدل سازی شد. اثر پارامترهای دخیل در کاهش پسا مانند عدد رینولدز، کشش سطحی و نسبت ویسکوزیته روغن به سیال عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تغییرات نسبت ویسکوزیته بیشترین تاثیر را بر کاهش افت فشار داخل میکروکانال دارد و بیشترین میزان کاهش درگ ۶۲) درصد) در نسبت ویسکوزیته ۰/۰۱ رخ داده است. همچنین کاهش درگ با افزایش عدد رینولدز افزایش مییابد. ضمن تاثیر ناچیز کشش سطحی بر درگ، شکل فصل مشترک ناحیه دو فاز به شدت تحت تاثیر این پارامتر قرار گرفت.

Keywords:

خیس شوندگی , سطوح آغشته به مایع , کاهش درگ

Authors

ارغوان شهسواری

دانشگاه صنعتی شریف

امیرمحمد رحیمی

دانشگاه صنعتی شریف

حسین پاکزاد

دانشگاه صنعتی شریف

علی موسوی

دانشگاه صنعتی شریف

علی نوری بروجردی

دانشگاه صنعتی شریف