CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بهبود عملکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز با تکیه بر مدیریت دانایی کارمندان (توسط تحلیل آماری)

عنوان مقاله: بهبود عملکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز با تکیه بر مدیریت دانایی کارمندان (توسط تحلیل آماری)
شناسه ملی مقاله: EMECONF07_099
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریده سروشنیا - مسئول مالی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، شیراز، ایران
الهه ملایی - کارشناس مالی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و کارشناس حسابداری، شیراز، ایران

خلاصه مقاله:
در دنیای پیچیده و رقابتی عصر حاضر، دیگر نمیتوان با دسترسی محدود به اطلاعات و نیروی انسانی، بدون ابزارها و فرآیندهای مدیریت اثر بخش مبتنی بر دانش جدید، سازمان ها را اداره کرد، در این راستا اکثر مدیران سازمان ها فرآیندهای مستمری را برای ارزیابی عملکرد سازمان ایجاد مینمایند. امروزه، همزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی و اجتماعی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده است نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز بشدت متحول و دگرگون شده است. از اینرو روند فزاینده تحولات اقتصادی و اجتماعی تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده است و نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز بشدت متحول و دگرگون شده است. آنچه به عنوان دارایی مهم هر سازمان به شمار می رود وضعیت فرهنگ دانایی و دانش سازمانی است و مدیریت صحیح بر آن است. امروزه بسیاری از سازمانها دریافته اند برای کسب موفقیت در دنیای پرچالش رقابتی امروزه به نگرشی یکپارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانایی و دانش بر عملکرد کارمندان معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارمندان حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز میباشد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده مجدد از دانش برای موقعیت های کاری مشابه بر عملکرد کارمندان معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز تاثیر دارد. همچنین حذف دانش بی اعتبار بر عملکرد کارمندان تاثیر دارد و ایجاد تغییر در شکل دانش بر عملکرد کارمندان معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز اثرگذار است. لذا نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که هر یک از مولفه های مدیریت دانایی و دانش بر کارمندان معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز تاثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی:
عملکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز، مدیریت دانایی کارمندان، تحلیل آماری، تحلیل داده ها، آزمون فرضیات.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1514115/