چالش های برنامه ریزی و مدیریت شهری و پدافند غیرعامل در عصر ویروس ها وتغییرات اقلیمی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION02_122

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

Abstract:

جهان امروزه آبستن حوادث است، حوادث متعددی که اکثر آنها یا مستقیم و یا غیرمستقیم به رفتار انسان ها باز می گردد و درعمل منشا بسیاری از آنان رفتار انسان با جهان اطراف وی و طبیعت است و امروزه مشخص گردیده است که هرگونه رفتارانسان با محیط اطرافش دارای بازخوردی در بلند مدت یا کوتاه مدت است این بازخورد ها که عموما دارای ابعاد منفی هستندمارا بر آن می دارد که طریقه مواجهه درست و یا جلوگیری از ایجاد آنان را به کار بندیم. البته تعدادی از این حوادث نیزهستند که کاملا خارج از خواست و اراده انسان ایجاد می گردند که در آنها نیز با اتکا به روش هایی همانند پدافند غیرعاملو... می توان از آثار تخریبی بیشتر آنان جلوگیری نمود. تغییر اقلیم موضوعی است که امروزه بسیاری از فعالیت های انسانی وبه خصوص مدیریت و برنامه ریزی شهری را دچار چالش های فراوانی نموده و به طوری که زمانی که نوع زیست در منطقهایی تغییر می کند ابعاد مختلفی از زندگی در آنجا تغییر می کند.تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است، که به منابع طبیعی، منابع پایه،محیطزیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و غیره آسیب می رساند . با وجود ابهامات بسیاری در مورد ابعاد وبسامد مخاطرات و اثرات خاص تغییر اقلیم، این پدیده به صورت اجتناب ناپذیری آسیب پذیری جوامع شهری را افزایش میدهد . با توجه به تبدیل شدن تغییر اقلیم به عنوان یک چالش شهری در کلانشهرهای جهان، مدیران شهری درپی ارائه راهبردهاو راه حل هایی برای مقابله با آثار تغییر اقلیم در کلانشهرها می باشند . مدیران شهری با ابزار برنامه ریزی شهری در پی مقابله بااثرات منفی تغییر اقلیم و افزایش سازگاری شهروندان در برابر این پدیده می باشند . ( برهانی ۱۳۹۶ )امروزه علاوه برچالش های اقلیمی و طبیعی انسان ها با ابر چالش هایی مانند همه گیری های گسترده وشیوع بیماری هایواگیردار وخطرناک ویا تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی نیز روبرو هستند که جایگاه مدیریت وبرنامه ریزی شهری وپدافند غیرعامل برای رویا رویی با این ابر چالش ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است که در ادامه این تحقیق به تفسیر آنانپرداخته خواهد شد.

Authors

پدرام پورقدیری

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ایی