بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی در کشورهای منتخب

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MTHEC-2-3_005

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

از شگفت انگیزترین پدیده های دهه اخیر، می توان رشد فوق جهشیICT ،به ویژه اینترنت را نام برد به نحوی که تمام عرصه های فعالیت اقتصادی ازجمله تجارت خدمات را به تسخیر خود درآورده است. ازاین رو در این مقاله به بررسی تاثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات به طور خاص تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی، با استفاده از داده های ترکیبی (پانل) طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ برای گروه کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای آزمون اینکه آیا افزایش درict, تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی را افزایش می دهد، از مدل اقتصادسنجی استفاده شده است. علیرغم اینکه کشورهای موردمطالعه ازنظر معیارهای رشد اقتصادی باهم متفاوت اند ولی نتایج حاکی از آن است که در کشورهای منتخب ICT دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت خدمات گردشگری و همچنین دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت خدمات مالی می باشد.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • • Baliamoune-Lutz, Mina. (۲۰۰۳). "An analysis of the determinants and ...
 • • Brandicourt , v. Schwellnus, C. and Woerz, J. (۲۰۰۸). ...
 • • Brännäs, K., J. Hellström and J. Nordström (۲۰۰۲). "A ...
 • • Choi, Changkyu. (۲۰۱۰). "The effect of the Internet on ...
 • • Clewer, A., A. Pack and M.T. Sinclair (۱۹۹۰). "Forecasting ...
 • • Deardoff, Alan. V. (۲۰۰۱). "International provision of trade services, ...
 • • Dharmaratne, G.S. (۱۹۹۵). "Forecasting tourist arrivals in Barbados." Annals ...
 • • EL Khoury, A. A, Savvides. (۲۰۰۶). "Openness in services ...
 • • Eschenbach, F. B, Hoekman. (۲۰۰۶). "Services policy reform and ...
 • • Freund, C., D., Weinhold. ( ۲۰۰۲). "The Internet and ...
 • • Freund, C., Weinhold, D. (۲۰۰۴). "The effect of the ...
 • • Goldsmith, R. W. (۱۹۶۹). "Financial structure and development. New ...
 • • Hoon Yi, M. Ch, Choi . (۲۰۰۴). "The effect ...
 • • Jung, H. Na, K. Yoon,C .(۲۰۱۳). " The role ...
 • • Kulendran, N. and M.L. King (۱۹۹۷). "Forecasting international quarterly ...
 • • Lal, K., (۱۹۹۶). "Information Technology, International Orientation and Performance: ...
 • • Leiper, N. (۱۹۹۵). Tourism Management. Collingwood, VIC: TAFE Publications ...
 • • Martin, J. L., Morales, N. M., & Riccardo, S. ...
 • • Morley, C.L. (۱۹۹۸). "A dynamic international demand model." Annals ...
 • • Rizk, N. (۲۰۰۲). " Information Technology and Growth: Will ...
 • • Saltari, E. Wymer, C. Federici,D."The impact of ICT and ...
 • • Smeral, E. and A. Weber (۲۰۰۰). "Forecasting international tourism ...
 • • Tallon,p. K, Kraemer. (۲۰۰۰). " Information Technology and Economic ...
 • • پور فرج، علیرضا و عیسی زاده روشن، یوسف و ...
 • • زاغیان، محمد و عسگری، منصور ( ۱۳۸۵ )، «تاثیر ...
 • • قویدل، صالح و فلیحی، نعمت (۱۳۸۹)، « نقش جهانی ...
 • • مبشری خوزانی،محمدرضا، کریمی هسنیجه ، حسین و طیبی،سید کمیل(۱۳۸۸)، ...
 • • محمود زاده، محمود (۱۳۸۹)، «اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات ...
 • • محمودی، مجید و محمودی، الهه (۱۳۹۰)، «تاثیر فناوری اطلاعات ...
 • • مشیری، سعید و جهانگردی، اسفندیار (۱۳۸۳)، «فناوری اطلاعات و ...