مزایا و چالش های رایانش ابری در بحران همه گیری کووید۱۹

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF10_111

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

زمینه و هدف: رایانش ابری همکاری، ارتباطات و خدمات آنلاین ضروری را در طول بحران COVID-۱۹ تسهیل میکند. وضعیت کنونی همه گیری کووید-۱۹ مردم را وادار کرده است که در خانه های خود کار کنند، اما باید به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند،. بنابراین، این پژوهش را با هدف مزایا و چالش های رایانش ابری در بحران همه گیری کووید۱۹تهیه کردهایم.روش پژوهش: بررسی مختصری از سرویس Cloud Computing در زمینه همهگیری COVID-۱۹ با استفاده از مقالات اخیر با جستجوی کلمات کلیدی مانند "Cloud Computing" و "COVID-۱۹" از پایگاه داده PubMed ,SCOPUS و Google Scholar انجام شد.نتایج: در طول وضعیت قرنطینه، فناوری محاسبات ابری به ارائه خدمات قابل توجهی در حوزه مراقبت های بهداشتی فراهم می کند. این یک زیرساخت پیشرفته برای تسهیل تحول دیجیتال فراهم می کند. بحث مختصری در مورد اینکه چگونه اجزای محاسبات ابری برای غلبه بر وضعیت جاری حیاتی هستند و کار از راه دور رایانش ابری را برای همه گیری COVID-۱۹ مورد مطالعه قرار میدهد و در نهایت چالش های محاسبات را برای همه گیری COVID-۱۹ شناسایی میکند.نتیجه گیری: تمرکز همه کشورها بر کاهش شیوع این ویروس است، بنابراین این فناوری با ارائه خدمات آنلاین به به حداقل رساندن شیوع این ویروس کمک می کند. این یک محیط نوآورانه را فراهم می کند که خلاقیت و بهره وری کارکنان مراقبت های بهداشتی را افزایش می دهد. این فناوری در تشخیص، ردیابی و نظارت بر بیماران مبتلا به بیماری کارآمد است. در آینده، این فناوری بینش و کنترل این عفونت را برای نجات جان میلیون ها نفر در سراسر جهان فراهم می کند.

Authors

سحر روانشاد

استادیار داخلی ، گروه داخلی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

حسین رنجبر

گروه پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، تربت حیدریه ، ایران

سمانه سجادی

استادیار هماتولوژی ، گروه داخلی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران،گروه هماتولوژی انکولوژی، بخش داخلی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

سپیده حجازی

استادیار ریه ، گروه داخلی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پانته آ همتی

کارشناس پرستاری، خدمات پرستاری بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

فائزه مهدیزاده

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران