بررسی رویکرد های تربیتی انسان در قرآن کریم با موضوع : مشورت در سوره های (نمل،شوری،آل عمران،بقره،یوسف)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE13_055

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

این پژوهش در قرآن، با هدف بررسی رویکرد تعلیم وتربیت انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده ازرویکرد جامع نگر به مباحث قرآن صورت گرفته و روش به کار گرفته شده در آن روش فلسفی است که به بررسی گزاره های تربیتی می پردازد. بررسی صورت گرفته آیات شریفه ی ۲۹ الی ۳۵ سوره ی مبارکه ی نمل و ۳۶ الی ۴۰ سوره ی مبارکه ی شوری و ۱۵۹ سوره ی مبارکه ی آل عمران ۲۳۳ سوره مبارکه ی بقره و ۷۸ الی ۸۲ سوره ی مبارکه ی یوسف را شامل می شود. مراحل استخراج آیات به این صورت است که،ابتدا نوع گزاره توصیفی یا تجویزی مشخص شده و سپس عام یا خاص بودن نوع گزاره تعیین شده و در ادامه موضوع گزاره که شامل وجودشناسی ( خداشناسی، انسان شناسی، جهان شناسی)، معرفت شناسی و ارزش شناسی (اخلاقی) می باشد، بررسی شده و در انتها روش بیان موضوع که انواع مختلفی چون:گفتگویی،تمثیل،سوالی،توصیفی و... را شامل می شود،نوشته می شود. مراحل استخراج رویکرد تربیتی آیات به شرح زیر می باشد: ۱.مشخص نمودن نوع گزاره ی توصیفی یا تجویزی ۲.عام یا خاص بودن گزاره ۳.موضوع گزاره وجود شناسی،معرفت شناسی،ارزش شناسی۴.روش بیان موضوع که ممکن است انواع مختلفی مانند:گفتگویی،تمثیل،سوالی و...داشته باشد و همراه با بیان سایر نکات تربیتی.

Authors

سارا تاشی شمس آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه مازندران-بابلسر