بیمه مسئولیت و خسارات وارده در فضای مجازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_006

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

بیمه فضای مجازی به عنوان پوششی برای خسارت های ناشی از دسترسی های غیر مجاز و سرقت دادهها و اختلال در فعالیت های تجارت الکترونیک مطرح است. این بیمه مواردی نظیر ویروس هایکامپیوتری و حملات DOS و تراکنش های غیر مجاز الکترونیکی را نیز پوشش می دهد. در حقیقتبیمه مسئولیت فضای مجازی، پوششی برای محافظت در مقابل حوادثی است که در مقابل ارتباطاتاینترنتی ایجاد می شود. بیمه مسئولیت فضای مجازی، خسارت وارده مربوط به شخص اول و ثالث راحمایت می کند. بیمه در فضای مجازی یا بیمه اینترنت، بیمه نامه ای است که از طرف بیمه گرها برایهماهنگی انگیزه های بازار به منظور بهبود فضای امنیت اینترنتی ارائه می شود.با بیمه فضای مجازی،شرکت ها و بانک ها می توانند با خیالی آسوده به فعالیتهای خود پرداخته و در صورت وقوع خطراتاینترنتی به تعهدات خود در قبال سهام داران و سپرده گذاران عمل کنند. این آرامش با انتقال بهسهامداران و سپرده گذاران باعث افزایش حس امنیت و هموارسازی مسیر تحقق بانکداری اینترنتی درکشور شود.از سویی دیگر با توجه به منتفع بودن شرکت بیمه در امنیت فضای مجازی، این شرکت ها ازبهترین و به روزترین امکانات استفاده می کنند تا کمترین میزان آسیب به شرکت ها وارد شود در نتیجهبا ایجاد یک پیامد خارجی مثبت، امنیت فضای مجازی نیز افزایش می یابد.

Authors

علیرضا نورمحمدی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (کهکیلویه و بویر احمد)

سیدرضا روزگار

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز