بررسی بکارگیری هوش مصنوعی و ربات در فرایند دادرسی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 619

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_027

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و هوش مصنوعی و خدمت رسانی آنان به انسان ها و افراد جامعه وتسهیل و سرعت بخشیدن به زندگی مردم باعث می شود احساس نیاز در جهت تحقق هر چه بهتر عدالتو سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده ها در دادگستری بوجود آید و این با پیش بینی بکار گیریهوش مصنوعی یا ربات انسان نما به عنوان دستیار و یا همیار و یا منشی قاضی و دفتر دار جهت کمک بهپرسنل قضایی با توجه به اینکه انسان علیرغم تمام نبوغ و مهارت ها مبدع و مغز متفکر حل معادلاتپیچیده بوده است اما از جهت سرعت ، دقت و توانایی تحلیل آنی داده های بزرگ کماکان نسبت بههوش مصنوعی ضعف هایی دارد لذا به همین جهت لزوم وجود ربات ها و نحوه کارایی شان و جایگاهشاندر مقام دستیاران قضات در این پژوهش مطمح نظر است. لازم به ذکر است که پس از بررسی امکانسنجی حضور هوش مصنوعی در این مقام ، به ایده پردازی و ارائه پیشنهاداتی جهت پیاده سازی این ایدهخواهیم پرداخت.

Authors

پویا یوسفی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

هرمز اسدی کوه باد

گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران