بررسی مبانی حاکم بر اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری بین الملل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_041

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

بار مالی فروان و زمان بر بودن رسیدگی های کیفری همواره یکی از چالش های نظام کیفری کشور هامی باشد با این وجود جرایمی وجود دارند که در صورت ارتکاب اگرچه ممکن است بدوا آسیبی را متوجهسایر کشورها نکنند ، اما به جهت اهمیت بالای این جرایم که نوع بشریت را هدف قرار داده و وجدانهمه انسانها را متاثر می سازد،برخورد کیفری کشورها با آن ضروری به نظر می رسد.همچنین با توجه بهاینکه میزان حالت خطرناک در مرتکبان جرایم موضوع این اصل به شدت بالا است کشور محلدستگیری برای حفظ امنیت و نظم عمومی قلمرو حاکمیت خود نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد ومرتکبین این جرایم را بدون محاکمه و مجازات رها سازد.در این مقاله به توجیه ضرورت و اهمیت اعمالاصل صلاحیت جهانی از رهگذر شناخت مبانی حاکم بر آن می پردازیم.

Authors

علیرضا همایونی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی