مبانی توجیه کننده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه کار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_043

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

حفظ نظم عمومی و تامین امنیت تنها از رهگذر مقابله با جرایمی که در درون قلمرو حاکمیت کشور واقع می شوندصورت نمی پذیرد.لزوم اجرای عدالت و مقابله با حالت خطرناک مجرمان،نظام عدالت کیفری هر کشوری را بر آن می داردتا نسبت به جرایم ارتکابی اتباع خود در خارج از قلمرو حاکمیت بی اعتنا نباشد.اصل صلاحیت شخصی فعال یا مثبت کهاز آن به عنوان اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهکار نیز یاد می شود برای پوشش خلاء هایی است که در صورت اجرایمطلق اصل صلاحیت سرزمینی گریبان گیر نظام عدالت کیفری خواهد شد.در این مقاله سعی داریم علاوه بر تعریف ایناصل و بیان ضرورت تقنین آن در حقوق کیفری کشورها،مبانی توجیه کننده این اصل را در حقوق جزای بین الملل موردبررسی و واکاوی قرار دهیم.

Keywords:

اصل صلاحیت شخصی فعال , صلاحیت برون مرزی , حقوق کیفری ایران , حقوق جزای بین الملل

Authors

علیرضا همایونی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی