امکان سنجی تمایز ماهوی ضمان قهری با مسئولیت مدنی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 195

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_051

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

در ضمان باید ارکان مسئولیت که وجود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرریکه وارد شده است ثابت شود چرا که در حقوق ایران مبنای تقصیر مبنای اصلی مسئولیت است تا به هدفاصلی از ضمان قهری که جبران خسارت وارده به زیاندیده است، عمل شود. برای این که بتوان مفهوممسئولیت مدنی و دامنه ی آن را مشخص نمود، لازم است که ابتدامعنی مسئولیت مدنی را بدست آوریم وبه دنبال آن به تفکیک مسئولیت مدنی- به معنی اخص کلمه- از مسئولیت قراردادی مبادرت نماییم.مسئولیت مدنی در معنی محدود و دقیق خود، همان مسئولیت غیرقراردادی یا قهری و یا به عبارتی دیگر،همان ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد است. ولی در عین حال، مسئولیت مدنی در معنی عام بودندو لفظ «مسئولیت» و «مدنی»، دربرگیرنده ی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی یا قهری نیز است؛ به علاوه مسئولیت مدنی خود نیز قسمی دیگر از مقسم مسئولیت حقوقی است؛ که این واژه آخری، هم شامل مسئولیت جزایی است و هم حاوی مفهوم مسئولیت مدنی به معنی عام آن.

Keywords:

الزامات خاج از قرارداد , ضمان قهری , مسئولیت مدنی

Authors

لیلا رمضان ترکی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد