بررسی تحلیلی تحریم های اقتصادی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_053

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

با در نظر گرفتن اینکه تحریم اقتصادی نوعی به کارگیری ابزارهای حقوقی به منظور دستیابی بهاهداف سیاسی در حوزه اقتصاد است در این نوشتار با بررسی دو هدف اصلی تحریم یعنیمتزلزل نمودن رژیم سیاسی یک کشور و تغییر در رفتار سیاسی یا اقتصادی مواجه می شویم.روش های اعمال این اهداف اصولا به شکل مالی و تجاری خواهد بود و البته همانطور که در ایننوشتار اشاره شده است شدیدترین شکل تحریم مالی، انسداد یا مصادره دارایی های کشورتحریم شونده یا رهبران آنهاست و یکی از اثرات مهم تحریم، هزینه گزافی است که بر دوشکشور تحریم شونده علی الخصوص بر بازار مالی آن خواهد گذاشت. علاوه بر مورد یاد شده یههیچ وجه نمی توان منکر اثر بخشی تحریم در وضعیت سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی شد. بابررسی تمامی موارد به این نتیجه خواهیم رسید که تحریم منتهی به ایجاد انحراف در مسیرطبیعی داد وستدها و معاملات بین المللی می شود.

Authors

فهیمه اکبری فتمه سری

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

حیدر عالیه

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل