آسیب شناسی علل کلاهبرداری و ایجاد حوادث صوری و ساختگی وسایل نقلیه موتوری در صنعت بیمه و بررسی راهکارهای مقابله با آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 188

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_059

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

امروزه تصادفات ساختگی به معضل بزرگی اجتماعی در جامعه تبدیل شده است. با توجه به پیچیدگی وماهیت جرم تصادفات ساختگی و وجود برخی مشکلات در فرآیند شناسایی، کشف و اثبات آن، بخصوصدر دسترسی به مدارک و مستندات، نقش صنعت بیمه در شناسایی این فرآیند بسیار مهم است. لذا هدفاین مقاله بررسی عوامل موثر در کشف تصادفات ساختگی به منظور ارائه راهکارهای مقابله ای لازم با اینپدیده می باشد.عوامل زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، حقوقی قضائی و بین بخشیدر گسترش و انجام جرم تصادفات ساختگی در کشور دخالت دارند. این معضل پیامدهای ناگواری را برایکشور در پی دارد و حل آن نیازمند بکارگیری راهکارهای اصولی در سطح ملی است. یکی از راهکارها بهرهگیری از علوم جرم یابی برای کشف، شناسایی و اثبات تصادفات ساختگی به عنوان یکی از جرایم در حیطهوظایف و ماموریت های مراجع قضایی و انتظامی با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در کنار اقداماتقضائی، بیمه ای و پزشکی قانونی بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

Authors

محمدجواد ابراهیمی

کارشناس ارشد حقوق