تحلیل عوامل موثر در توسعه جرم ولگردی در جامعه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 151

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_068

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

پدیده و معضل ولگردی یکی از آسیب های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان وجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند در معرض انواع آسیب ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز بازیان های فراوانی رو به رو اخته است. این معضل تحت تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی رشد پیدا میکند که ما در اینجا به دنبال تحلیل و آسیب شناسی عوامل بیرونی و ریشه های خانوادگی، اجتماعی واقتصادی جرم ولگردی هستیم. در این عوامل بیرونی، مواردی همچون اوضاع و احوال محیط اجتماعی کهبزهکار در آن زندگی می کند، مانند: چگونگی زیر بنای خانوادگی ، شغل، افکار عمومی، اعتقادات مذهبی،مسکن، تراکم جمعیت، وضع اقتصادی ، تولیدات صنعتی و سیاسی و... موثرند.

Authors

سمیه قربان زاده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم