برآورد بهره وری ازدست رفته ناشی از مرگ ومیر سرطان پستان در زنان ایرانی بین سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

23

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HRJB-7-3_001

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

Abstract:

مقدمه: سرطان ها سومین علت مرگ در ایران هستند. دراین بین سرطان پستان در بین سرطان های تشخیص داده شده در زنان رتبه اول را دارد. بنابراین هدف این مطالعه برآورد بهره وری ازدست رفته ناشی از مرگ زودرس به علت سرطان پستان در زنان ایرانی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و به صورت گذشته نگر انجام شد. تعداد سال های ازدست رفته به دلیل مرگ زودرس (YLL) به عنوان بهره وری ازدست رفته لحاظ شد. برای تبدیل YLL به واحدهای پولی ابتدا تولید ناخالص داخلی سرانه و دستمزد پولی برای سال های ۱۳۹۸-۱۳۷۹ برای هرسال استخراج گردید و سپس در تعداد YLL مربوط به همان سال ضرب شد. پیش بینی بهره وری ازدست رفته با استفاده از تابع رگرسیون خطی نرم افزار اکسل تا سال ۱۴۱۴ انجام شد. نتایج: تعداد زنان فوت شده در ۲۰ سال موردمطالعه ۴۳,۴۳۹ نفر بود که به طور میانگین ۲۱۷۲ نفر (۶۰۷ ± انحراف معیار) به ازای هرسال فوت شده اند. میزان YLL در مدت ۲۰ سال معادل ۱,۷۴۱,۱۹۵ سال با میانگین ۸۷,۰۶۰ سال (انحراف معیار ±۲۳۷۳۶) بود. مجموع بهره وری ازدست رفته با روش تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP) مبلغ ۱۰,۷۲۸,۱۱۲,۵۷۸ دلار و با روش دستمزد قانون کار ۵،۰۸۶،۶۶۳،۸۸۱ دلار بود. نتیجه گیری: روند بروز و شیوع سرطان پستان در ایران افزایشی است و برنامه های سلامتی اجرا شده توسط وزارت بهداشت نتوانسته است نرخ رشد مرگ و میر ناشی از این بیماری را متوقف کند و یا کاهش دهد. عدم لحاظ بهره وری از دست رفته به علت مرگ زودرس در تصمیم گیری ها، موجب سیاست گذاری نامناسب در این زمینه شده است.  

Keywords:

Breast Cancer , Productivity Lost , Years of Life Lost Due to Premature Death , Women Mortality. , سرطان پستان , بهره وری از دست رفته , سال های از دست رفته به علت مرگ زودرس , مرگ و میر زنان.

Authors

امینمحمدی
امین محمدی

Department of Management Sciences and Health Economics, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

سید عبدالرضاموسوی
سید عبدالرضا موسوی

Department of Management Sciences and Health Economics, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

فخرالدینداستاری
فخرالدین داستاری

Department of Management Sciences and Health Economics, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

الههقصری
الهه قصری

Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

روح الهیعقوبی
روح اله یعقوبی

Department of Management Sciences and Health Economics, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Razi S, Rafiemanesh H, Ghoncheh M, Khani Y, Salehiniya H. ...
 • Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, ...
 • World Health Organization. Mortality database. ۲۰۰۹ ...
 • Forbes JF, editor The incidence of breast cancer: the global ...
 • Parkin DM. Cancer incidence in five continents. International Agency for ...
 • Wilson CM, Tobin S, Young RC. The exploding worldwide cancer ...
 • Alireza S, Mehdi N, Ali M, Alireza M, Reza M, ...
 • Akbari M, Abachizadeh K, Khayamzadeh M, Tabatabaee M, Esnaashari F, ...
 • Mohagheghi S, MOUSAVI JS, Malekzadeh R, Parkin M. Cancer incidence ...
 • Shamsa A, Mohagheghi M. Final report of the National project ...
 • Krol M, Brouwer W, Rutten F. Productivity costs in economic ...
 • Marseille E, Larson B, Kazi DS, Kahn JG, Rosen S. ...
 • Unger-Saldana K. Challenges to the early diagnosis and treatment of ...
 • Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, ...
 • World Health Organization. Mortality database. ۲۰۰۹ ...
 • Forbes JF, editor The incidence of breast cancer: the global ...
 • Parkin DM. Cancer incidence in five continents. International Agency for ...
 • Wilson CM, Tobin S, Young RC. The exploding worldwide cancer ...
 • Alireza S, Mehdi N, Ali M, Alireza M, Reza M, ...
 • Akbari M, Abachizadeh K, Khayamzadeh M, Tabatabaee M, Esnaashari F, ...
 • Mohagheghi S, MOUSAVI JS, Malekzadeh R, Parkin M. Cancer incidence ...
 • Shamsa A, Mohagheghi M. Final report of the National project ...
 • Krol M, Brouwer W, Rutten F. Productivity costs in economic ...
 • Marseille E, Larson B, Kazi DS, Kahn JG, Rosen S. ...
 • Unger-Saldana K. Challenges to the early diagnosis and treatment of ...