اهمیت نسبی و پراکنش اقلیمی قارچ های بیماری زای ریشه و طوقه لوبیا در مزارع استان لرستان

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

33

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEN-86-2_008

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

Abstract:

پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا یکی از بیماری های مهم و اقتصادی این محصول در جهان است. پراکنش و غالبیت نسبی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا در مناطق و اقلیم های لوبیاکاری استان لرستان از جمله مزارع شهرستان های ازنا، الیگودرز، سلسله، دورود و بروجرد ارزیابی گردید. از نمونه برداری ها جمعا تعداد ۱۱۶۴ جدایه با استفاده از محیط کشت عمومی و انتخابی، جداسازی و بیماریزایی گونه های عمده روی رقم اختر ارزیابی و اثبات گردید. شناسایی بیمارگرهای غالب براساس ریخت شناسی پرگنه و ویژگی های میکروسکوپی انجام و با استفاده از ژن های β-tubulin و αTEF۱- مورد تایید ملکولی قرار گرفت. فراوانی جدایه های قارچی و آزمایش بیماریزایی عوامل قارچی نشان داد که F. solani، با ۴۲/۳۳ درصد ، مهمترین عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان و پس از آن، F. oxysporum، Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani به ترتیب ۵۵/۲۶ ، ۵۵/۱۵ و ۷۳/۷ درصد از جدایه ها را به خود اختصاص دادند. فراوانی جدایه های قارچی در شهرستان های سلسله، بروجرد، ازنا ، دورود و الیگودرز به ترتیب ۵۷/۲۴، ۶۴/۱۸، ۵۸/۱۶، ۲۰/۱۵ و ۲۵/۸ درصد بود. فراوانی جدایه‎های قارچی بدست آمده در مراحل رشد اولیه، گل دهی و غلاف دهی میزبان لوبیا به‎ترتیب ۷۰/۲۰، ۳۷/۲۶ و ۹۲/۵۲ درصد بود. براساس انطباق اقلیمی مناطق نمونه برداری ، بیشترین فراوانی عوامل قارچی در اقلیم نیمه مرطوب معتدل ارزیابی گردید.

Keywords:

"پوسیدگی ریشه و طوقه" , " لوبیا" , " پراکنش اقلیمی" , " لرستان"

Authors

علی دهقانی

هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان

ناصرپنجه که
ناصر پنجه که

عضو هیات علمی دانشگاه زابل

مصطفیدرویش نیا
مصطفی درویش نیا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم آباد، ایران

محمدسالاری
محمد سالاری

عضو هیات علمی دانشگاه زابل

هادیاسدی رحمانی
هادی اسدی رحمانی

بخش تحقیقات بیولوژی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • AHMADI, K., GHOLIZADEH, H., EBADZADEH, H., HOSEINPOOR, R., ABDESHAH, H., ...
 • ALIZADEH, A., KAMALI, GH., MOUSAVI, F. and MOUSAVI, M. ۲۰۱۲.Climatology. ...
 • AMANIFAR, N., GHADIRIAN, M. And SALEHI, F. ۲۰۱۷. Commonbean cultivars ...
 • ARIF, M., CHAWLA, S., ZAIDI, N.W., RAYAR, J.K., VARIAR, M. ...
 • BEAS-FERNANDEZ, R., DE SANTIAGO-DE SANTIAGO, A., HERNANDEZ-DELGADO, s. and MAYEK-PEREZ, ...
 • BRIEN, R.G.D., HARE, P.J.O., GLASS, R.J. ۱۹۹۱. Cultural practices in ...
 • BURGESS, L.W., SUMMERELL, B.A., BULLOCK, S., GOTT, K.P. and BACKHOUSE, ...
 • CAMPBELL, C. L. and NEHER, D. A. ۱۹۹۴.Estimating disease severity ...
 • DEACON, J.D. ۱۹۹۷. Modern Mycology. Blackwell science Ltd, Australia ۳۰۳p ...
 • DAS, I. K., FAKHRODDIN, B., and ARORA, D.K.۲۰۰۸. RAPD Cluster ...
 • DEHGHANI, A. ۲۰۱۱. Importance of predisposition in plant diseases incidence ...
 • DHINGRA, O. D. and SINCLAIR, J.B. ۱۹۹۵. Basic Plant Pathology ...
 • DHINGRA, O. D., COELHO-NETTO, R. A., RODRIGUES, F. A. SILVA ...
 • DIX N. J. and WEBESTER. J. ۱۹۹۵. Fungal ecology. Chapman ...
 • DOMSCH, K.H., GAMS, W. and ANDERSON, T.H. ۱۹۸۰. Compendium of ...
 • DOYLE, J.J. and DOYLE, J.L. ۱۹۹۰. Isolation of plant DNA ...
 • EDEL-HERMANN, V., GAUTHERON, N., MOUNIER, A. and STEINBERG, C. ۲۰۱۵. ...
 • ERPER, I., KARACA, G.H. and OZKOC, I. ۲۰۰۸. Root rot ...
 • ESTEVES DE JENSEN, C., KURLE, J.E. and PERCICH, J.A. ۲۰۰۴. ...
 • FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). ۲۰۱۵. FAO statistics. Available in: ...
 • GULER-GUNEY, I. and GULDUR, M.E. ۲۰۱۸. Inoculation techniques for assessing ...
 • HALL, R. ۱۹۹۶. Inoculum dynamics of Fusarium solani f.sp. phaseoli ...
 • HALL, R. and PHILLIS, L.G. ۱۹۹۲. Effect of crop sequence ...
 • HOLLIDAY, P. and PUNITHALINGAM, E. ۱۹۷۰. Macrophomina phaseolina. Descriptions of ...
 • HARVESON, R.M., SMITH, J.A. and STROUP, W.W. ۲۰۰۵. Improving root ...
 • KARI DOLATABAD, H., JAVAN-NIKKHAH, M. and SHIER, W. T. ۲۰۱۷. ...
 • KHODAGHOLI, M., HEMMATI, R., NASERI, B. and MAREFAT, A. ۲۰۱۳. ...
 • LAK, M.R. ۲۰۰۳. Common bean root rot diseases.Markazi Agricultural and ...
 • LAK, M.R. ۲۰۱۶. Determination of the main agents of bean ...
 • LESLIE, J.F., SUMMEREL, B.A. ۲۰۰۶. The Fusarium laboratory manual. Blackwell ...
 • MACEDO, R., PATRICIA SALES, L., YOSHIDA, F. LEMES SILVA-ABUD, L. ...
 • MILA, A.L., CARRIQUIRY, A.L. and YANG, X.B. ۲۰۰۴. Logistic regression ...
 • MOHAJER SHOAAEI, M. H., REZAEE, A., RAHIMI, A. M., EMAMYARI, ...
 • MWANG OMBE, A.W., THIONG, G., OLUBAYO, F.M. and KIPROP, E.K. ...
 • NASERI, B. ۲۰۰۸. Root rot of common bean in Zanjan, ...
 • NASERI, B. ۲۰۱۳. Epidemics of rhizoctonia root rot in association ...
 • NASERI, B. and MOUSAVI, S.S. ۲۰۱۵. Root rot pathogens in ...
 • ODNNELL, K., KISTLER, H.C., CIGELINK, E. and PLOETS, R.C. ۱۹۸۸. ...
 • O’DONNELL, K. ۲۰۰۰. Molecular phylogeny of the Nectria haematococcaFusarium solani ...
 • O’DONNELL, K., TODD, J. W., VINCENT, A. R., ROBERT, G., ...
 • PAPARU, P., ACUR, A., KATO, F., ACAM, C., NAKIBUULE, J., ...
 • SABBAGHPOUR, S. H. ۲۰۱۴. National document of iranian research strategy. ...
 • SAFARLOO, Z. and HEMMATI, R. ۲۰۱۴. Identification and pathogenesis study ...
 • SALAGEGHEH, F., MOHAMMADI, H. and SARCHEMEHPOUR, M. ۲۰۱۴. Effect of ...
 • SAREMI, H., AMIRI, M. E. and ASHRAFI, J. ۲۰۱۱. Epidemiological ...
 • SAREMI, H. and SAREMI, H. ۲۰۱۳. Isolation of the most ...
 • SCHWARTZ, H.F., STEADMAN, J. R., HALL, R. and FORSTER, R.L. ...
 • SEIDI, M., KHALEDI, SH.,SHAKIBA, A. and MIRBAGHERI, B. ۲۰۱۳. The zoning of agricultural climate in Lorestan province using GIS techniques. AppliedGeosciences Research, ۲۹ (۳): ۷۱-۸۲ ...
 • SHEKARI, F., ESMAEELPOUR, B. and SHEKARI, F. ۲۰۱۰. The physiology ...
 • SINGELTONE, L.L., MIHAIL, J.D. and RUSH, Gh. M. ۱۹۹۳. Methods ...
 • VAN SCHOOVEN, A. and PASTOR-CORRALES, M.A. ۱۹۸۷.Standard system for the ...
 • VINCELLI, P. and TISSERAT, N. ۲۰۰۸. Nucleic acid-based pathogen detection ...
 • WERNER, M. and IRZYKOWSKA, L. ۲۰۰۷. The pathogenecity and DNA ...
 • ZHANG, N., O’DONNELL, K., SUTTON, D. A., NALIM, F. A., ...